FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van donderdag 12 januari 2023

'Méér vmbo-leerlingen kiezen voor techniek'

In het vmbo kiezen steeds meer leerlingen voor een technische opleiding. Net als een jaar eerder groeide het aantal vmbo’ers met het profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE).

Ook meisjes maken steeds vaker de keuze voor een technische vmbo-richting. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, ziet in de cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een belangrijke kentering: "Dit laat zien dat onze inspanningen effect sorteren. Maar er is meer nodig."

Stijging van 8%
In het schooljaar 2021-2022 nam het aantal leerlingen met een PIE-profiel al met 2% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Die positieve tendens is dit jaar versterkt; in 2022-2023 is het aantal leerlingen met een technisch profiel PIE met 8% gestegen. Er zijn nu 4.971 leerlingen in het derde studiejaar.

‘De slimste studenten zitten op het vmbo’
De vmbo-cijfers zijn hoopgevend, maar de voorzitter van Techniek Nederland wijst erop dat de trend in het vmbo wel een uitzondering is. "Op havo en vwo zien we nog steeds dat de belangstelling voor technische profielen afneemt. En dat terwijl het loopbaanperspectief nergens zo aantrekkelijk is als in de techniekbranche. Blijkbaar zitten de slimste studenten op het vmbo."

Steeds meer meisjes kiezen voor techniek
De toestroom van meisjes naar de technische vmbo-opleidingen is opvallend. In het schooljaar 2022-2023 hebben in totaal 1.687 meisjes gekozen voor een technisch profiel. Dat is een stijging van 21% ten opzichte van het vorig jaar. Terpstra is over die ontwikkeling niet verbaasd: "Creativiteit, samenwerken en communicatieve vaardigheden worden in onze branche steeds belangrijker. Ik vind het dus heel logisch dat meisjes en vrouwen de techniek ontdekken én er carrière maken."

Aanvalsplan Techniek
Terpstra ziet het belang van de techniek in onze samenleving de komende jaren snel toenemen: "Technische vakmensen zijn onmisbaar voor de energietransitie, maar ook voor modernisering van onze infrastructuur en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Het beroep op de technieksector wordt dus alleen maar groter." Volgens voorzitter Terpstra is het Aanvalsplan Techniek daarbij cruciaal. Techniek Nederland presenteerde het plan samen met een aantal andere brancheorganisaties in november 2022 aan het kabinet.

'Onafhankelijke en eerlijke zorgverzekeringsvergelijker is hard nodig'

"Nog nooit zijn er zoveel mensen overgestapt naar een andere zorgverzekeraar als in deze jaarwisseling. Nog nooit hebben vergelijkingssites zoveel geld verdiend door diezelfde mensen een gesponsord advies te geven. Daarmee worden door deze sites jaarlijks tientallen miljoenen opgestreken. Geld dat door de premiebetaler is opgebracht en dat voor de zorg bestemd had moeten zijn. Laten we gaan zorgen voor een vergelijkingswebsite die wel onafhankelijk is, eerlijk adviseert en miljoenen aan premiegeld bespaart", aldus Aad de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur van DSW Zorgverzekeraar

Veel premiegeld naar vergelijkers
In de laatste weken van het jaar kunnen mensen van zorgverzekeraar wisselen. Vergelijkingssites spelen een steeds belangrijkere rol in die periode en zijn inmiddels verantwoordelijk voor zo’n beetje de helft van alle overstappers. De macht van deze vergelijkers is inmiddels zo groot, dat wie als zorgverzekeraar bovenaan staat met de gehele winst naar huis gaat. Voor die positie legt de zorgverzekeraar een flink bedrag neer. Volgens De Groot betaalt DSW hieraan geen cent. Dit zijn namelijk kosten die de zorgverzekeraar gewoon doorberekent in de zorgpremie. DSW vindt dat dit geld gewoon besteed moet worden aan de zorg.

Onafhankelijke vergelijker in de toekomst
De Groot stelt: "DSW pleit voor één onafhankelijke, inhoudelijke zorgverzekeringsvergelijker, die mensen een eerlijk advies geeft, zonder gesponsorde polissen. Een vergelijker waar alle zorgverzekeraars aan meebetalen. Een schijntje vergeleken met de kosten die zorgverzekeraars nu betalen om bovenaan de resultaten in de premie-vergelijker te staan. Uiteindelijk worden er dan tientallen miljoenen euro's bespaard, waar de verzekerden en de zorg dan weer van kunnen profiteren."

Cel- en taakstraffen voor aandeel bij rellen NEC-Vitesse

De politierechter heeft op woensdag 11 januari 2023  3 mannen veroordeeld voor hetplegen van openlijk geweld na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse in Nijmegen op 17 oktober 2021. De politierechter legt een 28-jarige man uit Nijmegen een gevangenisstraf van 4 maanden waarvan 3 voorwaardelijk op. Een 43-jarige man uit Nijmegen en een 24-jarige man uit Millingen aan de Rijn krijgen beiden een taakstraf van 120 uur en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook moeten 2 van de mannen een schadevergoeding betalen. 

Op 17 oktober 2021 liep het tijdens en na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse in Nijmegen uit de hand. In en rondom stadion De Goffert maakte een grote groep personen zich schuldig aan openlijk geweld. Dit geweld was vooral gericht tegen politie. Naar aanleiding van deze rellen stonden op 11 januari 2023 3 personen terecht voor de politierechter. 

Openlijk geweld in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen
In alle 3 de zaken moesten de mannen zich verantwoorden voor het plegen van openlijk geweld. Hiervan is sprake als het geweld is gepleegd door en vanuit een groep. Niet vereist is dat een verdachte zelf ook geweld gebruikt. Een verdachte moet wel een wezenlijke bijdrage leveren aan het geweld. De politierechter moest per zaak op basis van het aangeleverde dossier oordelen of de mannen een rol hadden bij de rellen en welke dat is geweest. Daarnaast moest de politierechter letten op het aandeel van elke verdachte bij dat geweld.

Zaak 28-jarige Nijmegenaar
De rechter vindt bewezen dat de man geweld heeft gebruikt door meermalen tegen een politiebus te trappen, met kracht een stok naar deze bus te gooien en door op deze politiebus te springen om vervolgens meermalen te trappen tegen de voorruit. Volgens de rechter heeft hij hierdoor een wezenlijke bijdrage geleverd aan de openlijke geweldpleging. De rechter legt 4 maanden cel op, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke deel zit een proeftijd van 3 jaar. Daarbij is de man hoofdelijk aansprakelijk voor de ruim 50 duizend euro schade die de politie als gevolg van de rellen heeft geleden. 

Zaak 43-jarige Nijmegenaar
De rechter vindt bewezen dat deze man een wezenlijke bijdrage aan het openlijk geweld heeft geleverd door met een NEC-vlag een slaande beweging richting een politiepaard te maken en vervolgens met deze vlag in de handen tegenover de politie opruiende gebaren te maken. De man krijgt een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een taakstraf van 120 uur. Aan het voorwaardelijke strafdeel verbindt de rechter een proeftijd van 3 jaar. Daarbij is de man hoofdelijk aansprakelijk voor de ruim 5.700 euro schade die de gemeente Nijmegen als gevolg van de rellen heeft geleden.

Zaak man uit Millingen aan de Rijn
De man herkende zichzelf op de beelden. Hij zou naar huis gaan, maar liet zich - naar eigen zeggen  door groepsdruk – meeslepen met zijn vrienden die bij de rellen stonden. De man gedroeg zich tijdens de rellen provocerend en sleepte met takken en dranghekken. Daarmee heeft ook deze man een wezenlijke bijdrage aan het openlijk geweld geleverd. Net als de officier van justitie vindt de politierechter dat de man een taakstraf van 120 uur moet uitvoeren.  Verder krijgt de man een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden met een proeftijd van 3 jaar.

Eerdere veroordelingen
Op dinsdag 10 januari 2023 stond  een 26-jarige man uit Nijmegen voor de politierechter. De politierechter veroordeelt de man voor openlijk geweld en spreekt de man vrij voor belediging van agenten. De politierechter legt 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf op met een proeftijd van 2 jaar. Daarbij moet de man een taakstraf van 200 uur uitvoeren. Tot slot wijst de rechtbank de vordering van de politie hoofdelijk deels toe tot een bedrag van ruim 40 duizend euro. 

Maximale taakstraf man (39) voor onder andere grooming en stalken

De rechtbank veroordeelt een 39-jarige man uit Gendt voor grooming, stalking, vernieling, diefstal en het aanwezig hebben van drugs.

De rechtbank legt de man een gevangenisstraf van 10 maanden voorwaardelijk op, daarbij moet de man de maximale werkstraf van 240 uur uitvoeren. 

Grooming
De man volgde op Instagram een minderjarig meisje en stuurde haar pornografische afbeeldingen en seksueel getinte berichten. Het meisje zei eerst dat ze 15 jaar was, daarna gaf ze aan13 jaar te zijn. In werkelijkheid was het meisje destijds echter 11 jaar. Het meisje liet de berichten van de man aan haar vader zien. Vanaf de telefoon van het meisje werd een bericht naar de man gestuurd om iets af te spreken. De man reageerde daarop positief en voortvarend. Hij deed voorstellen voor een locatie, tijdstip en het uitwisselen van telefoonnummers. Uit de berichten die de man aan het meisje stuurde bleek dat hij het meisje fysiek wilde ontmoeten en ontuchtige handelingen met haar wilde plegen. De rechtbank acht daarom grooming bewezen. Dat de vader van het meisje een aantal berichten stuurde en niet het meisje zelf, maakt voor de bewezenverklaring niet uit.

Stalken
De man stalkte tussen 1 mei 2020 tot en met 5 februari 2021 een meisje dat destijds 15/16 jaar was. Hij probeerde op indringende en intensieve wijze met haar in contact te komen door haar telefoonnummer te bellen en haar voicemail in te spreken. Het meisje wist niet wie haar zo vaak probeerde te bellen. Als het meisje het nummer blokkeerde, ging de man na een tijdje verder met een ander telefoonnummer. Eerst belde de man alleen ’s nachts, later ook overdag. Het handelen van de man had zoveel invloed op het leven en de vrijheid van het meisje dat de rechtbank oordeelt dat sprake is van een stelselmatige inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer.

Vernieling & diefstal met braak
De man is daarnaast schuldig aan het vernielen van een bouw/schaftkeet en diefstal met braak. De man bekende de diefstal maar ontkende dat sprake was van een diefstal met braak. De man werd in de bouw/schaftkeet aangetroffen en had inbrekersgereedschap bij zich. In zijn auto lag een schroevendraaier, waarvan een ontbrekend deel onder de trap van de bouwkeet werd teruggevonden. In de auto lagen verder goederen uit de schaftkeet. De rechtbank vindt bewezen dat de man de deur van de bouw/schaftkeet vernielde om naar binnen te kunnen gaan en dat hij  een slotplaat en een luik van een gereedschap hok vernielde. De schade van 267,50 euro moet de man vergoeden aan de eigenaar van de bouwkeet. 

Drugsbezit
De man is ten slotte schuldig bevonden aan het aanwezig hebben van amfetamine. 

Strafbepaling
De rechtbank vindt de maximale taakstraf van 240 uur passend. Daarbij legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden op, als stok achter de deur. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Verder legt de rechtbank diverse bijzondere voorwaarden op, zoals de verplichting mee te werken aan een ambulante behandeling en een contactverbod ten aanzien van een van de slachtoffers. De rechtbank bepaalt dat die voorwaarden direct uitvoerbaar zijn. 

Aantal huisartsen groeit sneller dan Nederlandse bevolking

Het aantal huisartsen groeit sneller dan de Nederlandse bevolking. In 2022 waren er in totaal 11.754 huisartsen, omgerekend 6,7 huisartsen per 10.000 inwoners, blijkt uit data van Nivel. Tien jaar geleden stond die verhouding nog op 5,3 huisartsen per 10.000 inwoners.

In de afgelopen twee jaar zijn er zo’n 550 huisartsen bijgekomen, een stijiging van 4,7 procent. Die stijging is volledig op het conto te schrijven van het aantal huisartsen in dienst van andere huisartsen (HIDHA’s) en vaste waarnemers. Het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen nam zelfs een klein beetje af. Dat er toch een tekort aan huisartsen is ontstaan komt doordat jongere huisartsen minder uren werken dan oudere huisartsen en door de stijgende zorgvraag in ons land. Lees verder bij Skipr

Klein kind uit raam gevallen in Amsterdam

Een kindje is vanmiddag uit het raam van een woning aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam gevallen. Volgens een melding van de brandweer gaat het om een val van de vierde etage. Of het gaat om een ongeluk of een misdrijf wordt onderzocht door de politie. Het kind is met ernstig letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Of het om een jongen of een meisje gaat maakt de politie niet bekend. Ook over de leeftijd laat de politie nog niets los, zelf noemen ze het slachtoffer een 'heel klein kindje'. Zo meldt AT5

Rond 16.15 uur viel het kind uit het raam. Hoe het kindje precies ten val is gekomen is nog niet duidelijk en de politie doet onderzoek. Naast de ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. 

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord óf die andere informatie hebben die relevant kan zijn om zich te melden. 

Bij Biden thuis nog meer geheime documenten gevonden

Er zijn meer nog geheime documenten gevonden bij de Amerikaanse president Joe Biden – dit keer in de garage van zijn huis in Wilmington. Ze komen uit zijn tijd als vice-president onder Barack Obama.

Een 'klein aantal andere documenten' die als geclassificeerd was gemarkeerd, werd ontdekt in de garage van Biden's huis in Wilmington, Delaware, zei Richard Sauber, juridisch adviseur van Biden. Een ander document lag in een aangrenzende ruimte tussen opgeslagen spullen.

Er zijn geen gegevens gevonden in het huis van Biden in Rehoboth Beach, Delaware. Nadat er eerder andere geclassificeerde documenten waren gevonden in een kantoor in Washington dat voorheen door Biden werd gebruikt, zijn volgens Sauber ook andere plaatsen gecontroleerd. 

Deze kwestie kan problemen opleveren voor Biden en de overwegingen van het ministerie van Justitie bemoeilijken over het al dan niet indienen van aanklachten wegens het bewaren van overheidsdocumenten tegen Bidens voorganger, Donald Trump, die van plan is opnieuw deel te nemen aan de verkiezingen van 2024.

Het ministerie van Justitie doet al maanden onderzoek naar voor de opslag van ongeveer 300 als vertrouwelijk of geheim geclassificeerde documenten die opgeslagen lagen op het terrein van Trump in Florida. FBI-functionarissen hebben daar in augustus een huiszoeking uitgevoerd.

AI Picture Gallery #94

Een galerij met afbeeldingen die volledig zijn gemaakt door AI (kunstmatige intelligentie). Bij technologie zoals Midjourney of Dall-E voer je een beschrijving in van wat je wilt en je krijgt een door een computer gegenereerde interpretatie terug van je omschrijving. Elke afbeelding is uniek en volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten of zelf aan de slag, dan kun je in ons Digitalforum hier topics over vinden.

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Random Pics van de Dag #832

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Trailers kijken: de bioscoopreleases van week 2

Het nieuwe jaar zit weer bomvol leuke nieuwe titels waar we vol spanning naar uit kijken, en titels waar we nog nooit van gehoord hebben, maar die toch goed blijken te zijn. We hopen je ook dit jaar weer wekelijks te kunnen informeren over wat er die week nieuw is in de bioscopen.

Deze week onder andere de nieuwe van Peter Strickland, een nieuwe Jason Statham-actiekraker van Guy Ritchie en een remake van een ninetiesklassieker.

Flux Gourmet

Welkom in het Sonic Catering Institute, een plek voor experimentele voeding en geluidsvoorstellingen. In Flux Gourmet neemt regisseur Peter Strickland (In Fabric, 2018) je mee in een bizarre wereld waar muzikanten nummers creëren met behulp van knisperend spek en druipend eigeel, en waar darmproblemen tot auditieve meesterwerken kunnen leiden. De leden van het instituut zijn verwikkeld in een machtsstrijd en hebben te maken met steeds verder ontaardende optredens en de bizarre orgieën terwijl de grenzen tussen ernst en satire vervagen. Met Asa Butterfield (Sex Education) en Gwendoline Christie (Wednesday).

Broker

Sang-hyeon en Dong-soo verdienen goed geld aan het stelen van ter vondeling gelegde baby’s, om ze vervolgens aan te bieden op de adoptiemarkt. Wanneer moeder So-young terugkomt op de beslissing om haar baby af te staan, ontdekt ze de twee mannen en hun illegale praktijk. Overspoeld door gevoelens van zowel moederliefde als wanhoop, besluit ze mee te helpen bij de zoektocht naar geschikte ouders voor haar kind. Ondertussen zitten de rechercheurs Soo-jin en Lee ze op de hielen…

Operation Fortune: Ruse de Guerre

Internationale inlichtingendienst Five Eyes rekruteert MI6 agent Orson Fortune (Jason Statham) om de verkoop van een nieuwe, dodelijke wapentechnologie die de wereldorde dreigt te verstoren, te voorkomen. Samen met CIA agent Sarah Fidel (Aubrey Plaza) en Hollywoodster Danny Francesco (Josh Hartnett), zal Fortune moeten infiltreren in het netwerk van de steenrijke wapenhandelaar Greg Simmonds (Hugh Grant) en een ramp te zien voorkomen.

House Party

Het zit aspirant-clubpromotors en beste maatjes Damon (Tosin Cole) en Kevin (Jacob Latimore) allemaal niet mee. De twee pechvogels zijn platzak en staan op het punt het dak boven hun hoofd te verliezen. Ook zijn ze onlangs hun schoonmaakbaantje kwijtgeraakt en dus hebben ze nu een flinke meevaller nodig om hun problemen te laten verdwijnen. Maar wie niet waagt, wie niet wint. En dus besluiten ze het feest van het jaar te organiseren in de dure villa waar ze hun laatste schoonmaakklus hebben uitgevoerd. En laat die nou toevallig van niemand minder zijn dan LeBron James. Geen toestemming? Geen probleem. Wat kan er fout gaan? Wat dacht je van een tijdreizende DJ, beroerde beveiliging, een compleet uit de hand lopend aantal gasten, een geleende Lamborghini, boze rivaliserende promotors, een gestolen kampioenschapsring, een hoop materiële schade en een boze koala? Maar dit is ook een waanzinnige comedy voor 16 jaar en ouder, vol geweldige cameo's en tijdloze ‘throwback-tracks’, en met twee vrienden die je snel in je hart sluit. Je moet het zien om het te geloven. Zo’n nacht beleef je immers maar één keer in je leven.

Jesús López

Het hele dorp is verbijsterd als de jonge en geliefde autocoureur Jesús López om het leven komt bij een ongeluk. Zijn neef Abel, een doelloze tiener, voelt steeds meer de drang om de rol van Jesús over te nemen; hij draagt niet alleen Jesús' kleding en zoekt toenadering tot diens vrienden, ook trekt hij in bij de ouders van de omgekomen coureur. Aanvankelijk wordt dat door de mensen geaccepteerd, maar naarmate hij steeds meer op zijn neef gaat lijken, begint men zich ongemakkelijk te voelen. Als er in het dorp een race ter nagedachtenis aan Jesús wordt georganiseerd, doet Abel mee in de auto van Jesús. Regisseur Maximiliano Schonfeld situeerde deze film in een plattelandsgemeenschap in Argentinië, waarbij hij invoelbaar maakt hoe het leven is voor de jongeren die er wonen. Deze psychologische benadering vermengt hij in dit verhaal over transformatie en verrijzenis met magisch-realistische elementen.

Rodeo

Rodeo volgt de zelfstandige jonge vrouw Julia die aansluiting zoekt bij de ondergrondse dirtbike-community waar alles draait om haar grote passie: motoren. Ze wil meedoen aan illegale ‘rodeo’s’, waar geracet wordt en spectaculaire stunts worden uitgehaald. Julia is eigenzinnig, bijdehand en handig. Ze groeit op in een arme buurt en leert al vroeg om voor zichzelf te zorgen. Met een gestolen motor racet ze mee met een groep jongens die ze op straat tegenkomt. Zij zitten niet op haar te wachten, maar de leider van de groep blijkt vanuit zijn gevangeniscel goed gebruik te kunnen maken van haar kwaliteiten. In deze mannenwereld gaat Julia op zoek naar een manier om haar passie te kunnen volgen.

Shangri-La, Paradise Under Construction

In dit essayistische reisverhaal gaan filmmakers Mirka Duijn en Nina Spiering op zoek naar de geschiedenis van Shangri-La, het beroemde denkbeeldige paradijs uit de roman Lost Horizon (1933). Twee decennia geleden bewees Deqin, een Tibetaanse regio in China, dat zij het oorspronkelijke, legendarische Shangri-La waren. Een plek die werd bedacht door de Britse schrijver James Hilton, die erover schreef in zijn roman. In het wereldberoemde verhaal - in 1937 ook verfilmd door Frank Capra - stranden vier personen na een vliegtuigongeluk in het Kunlun-gebergte, waar ze een prachtig klooster vinden: het aardse paradijs. Pure fictie dus. Hoe kan het dan dat deze Tibetaanse regio claimt deze utopische plek te zijn? Nieuwsgierig naar hoe het zit, reist Mirka Duijn naar de bergen van Tibetaans-China met de bedoeling de waarheid achter dit bewijs te achterhalen. Maar in plaats van antwoorden te krijgen, raakt de maker verstrikt in een web van feiten en ficties, waarheden en verzinsels over de plek en zijn koloniale verleden. Door de vele lagen van dit wonderlijke en complexe verhaal te ontwaren, geeft deze film een kritische blik op toerisme, media en zelfs het documentaire maken zelf.

The Devil's Drivers

Achternagezeten door het leger, steekt een mensensmokkelaar dagelijks de grens over. Een intiem maar schrijnend portret – gefilmd in een tijdsbestek van acht jaar – van een man met een hachelijk bestaan in een van de gevaarlijkste regio’s van de wereld.

Trois couleurs: Bleu (re-release)

Het eerste deel van de Trois couleurs-trilogie waarin Kieślowski refereert naar de drie idealen van de Franse revolutionaire periode: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Juliette Binoche speelt de rol van Julie, die na een tragisch verkeersongeval haar man en dochter verliest. Getraumatiseerd besluit ze alles achter te laten en een nieuw leven te beginnen. Haar man was echter bezig met een belangrijk muziekstuk en Julie is de enige persoon die kan helpen dit werk te voltooien. De film won onder meer drie Césars en de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië.

EHvJ: De Poolse wet discrimineert homoseksuelen

Het contract van een zelfstandige mag niet ontbonden worden vanwege zijn seksuele geaardheid.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaald. Door dit toe te staan, zouden het discriminatieverbod en de bijbehorende Europese richtlijn volgens de motivering hun effectiviteit in de praktijk verliezen. Het Hof van Justitie beantwoordde de vragen van een rechtbank in Warschau. Deze schortte de procedure op omdat het twijfels had over de Poolse regelgeving. Daarin is bepaald dat bij de keuze van een contractpartner rekening mag worden gehouden met zijn/haar seksuele geaardheid.

Een freelancer bij de openbare televisie had bij de rechtbank van Warschau bezwaar gemaakt tegen zijn ontbonden contract en een schadevergoeding geëist. Hij had met zijn partner een nummer uitgebracht waarin tolerantie werd gepromoot. Het TV- station beëindigde hierop de langdurige samenwerking.

'Huiskat Thuiskat' wil huiskatten verplicht binnen laten houden

Stichting Huiskat Thuiskat wil dat provinciebesturen het buitenshuis los laten lopen van katten gaat verbieden. De actiegroep beschouwt het loslopen buiten in strijd met natuurbeschermingswetten en vindt dat de ‘roofdieren’ schadelijk zijn voor de natuur. Zo meldt WNL

Volgens de stichting moeten de lokale overheden snel worden ingrijpen. Wageningen University & Research heeft berekend dat katten jaarlijks 18 miljoen vogels doden, waaronder grote aantallen beschermde vogels. 

'Huiskat Thuiskat' diende afgelopen jaar een handhavingsbevel in bij minister Christianne van der Wal (natuur). Die wees dit af omdat ze van mening is dat katten gewoon buiten moeten kunnen lopen, waarbij ze zichzelf uitlaten in de natuur. 

De stichting liet het hier niet bij zitten en zocht contact met de provincie Utrecht. Daar werd een besluit over katten ter inzage gelegd. Hierin mogen zwerfkatten gevangen worden voor een gedwongen sterilisatie of castratie. Waarna de zwerfkatten volgens het voorstel weer los zouden mogen lopen. 

Als deze maatregel wordt aangenomen hoopt de stichting ook loslopende huiskatten aan te kunnen pakken. Maar de verwachting is dat de provincie Utrecht het voorstel af gaat wijzen met de reden dat katten de vrije loop horen te hebben, ook zwerfkatten. In dat geval stapt Huiskat Thuiskat naar de rechter om alsnog zijn gelijk te krijgen.

Terugblik OS: Stel je vragen aan medaillewinnares Kimberley Bos!

12 februari 2022 was natuurlijk de dag dat Nederland een tweede medaille buiten het schaatsen op de Olympische Winterspelen kon vieren. De eer was voor Kimberley Bos, die bijna heel Nederland verraste door een bronzen plak binnen te halen op de skeleton. Een onderdeel waarbij de skeletonners op een plankje met het hoofd naar voren proberen zo snel mogelijk van de ijsbaan af te gaan.

Ook dit seizoen is ze weer hartstikke goed bezig en heeft ze haar eerste wereldbekeroverwinning van dit jaar op zak. Een mooie opsteker richting het WK Skeleton dat op 26 en 27 januari gehouden zal worden en wij hopen haar verrichtingen weer uitgebreid te kunnen volgen op een van de diverse kanalen, FOK!sport en natuurlijk ook in de reeks op FOK!

In een ver verleden was Kimberley net als wij een FOK!ker (@Skeletonster), maar daar heeft ze natuurlijk geen tijd meer voor. Wel staat ze ervoor open om een rondje van jullie vragen te beantwoorden! Of het nou gaat om het komende WK, de afgelopen Olympische Spelen of het moment dat ze is begonnen met skeleton: schiet maar en de leukste vragen zullen wij aan haar voorleggen.

Je vragen inzenden kan tot en met 28 januari.

Amsterdamse huizenprijs daalt fors, maar gestegen hypotheekrente beperkt keuze

De huizenprijzen in Amsterdam zijn in 2022 met zo'n 10 procent gedaald, blijkt uit kwartaalcijfers van makelaarsvereniging MVA. Voor mensen die al eigenaar waren van een woning, werd het kopen van een nieuw huis mede daardoor iets makkelijker. Voor starters blijft de huizenjacht onverminderd moeilijk. Zo meldt AT5

Zo is het aantal keuzemogelijkheden voor potentiële kopers in 2022 in een jaar tijd meer dan verdubbeld, berekenden de makelaren. Bovendien kostte een gemiddelde woning aan het einde van 2022 zo'n 538.000 euro, terwijl dat bedrag een jaar eerder nog op 603.000 duizend euro lag.

"Het is duidelijk dat het aanbod stijgt en de prijzen normaliseren", concludeert MVA-voorzitter Jerry Wijnen. "De ogenschijnlijk eindeloze groei is in het derde kwartaal tot een halt geroepen, waardoor de markt zich in het vierde kwartaal is gaan herstellen. De vraagprijzen zijn terug naar het niveau van eind 2019." In een aantal stadsdelen is ook het aanbod van huizen een stuk toegenomen. 

Al met al lijkt de huizenmarkt gunstiger te worden voor mensen die op zoek zijn naar een woning in Amsterdam. Toch zit er voor sommige kopers een adder in het gras, ziet de MVA: "Door de gestegen hypotheekrente is de leencapaciteit echter lager geworden, dit is zeker voor de startende koper een obstakel."

Volgens Wijnen komt de gemiddelde prijsdaling vooral door het duurdere segment. "De druk op de onderkant is nog steeds heel groot. De druk in de doorstartmarkt is minder groot dan bij starters. Sommige mensen zeggen, ik hoef nog niet weg, ik wacht nog even."

Strategie
Wijnen ziet ook dat er minder overboden wordt. Makelaars passen hun strategie daarom aan. Eerder dit jaar werden woningen met een 'lage' prijs te koop gezet, was er daarna veel belangstelling en werd er enorm overboden. Nu kiezen makelaars voor een hogere vraagprijs en moet er zelfs nog onderhandeld worden met kopers. 

Erik Rezelman, de dure huizenexpert van AT5, zei eerder dat de prijzen zouden dalen als de hypotheekrente zou stijgen. Die rente is inmiddels boven de vier procent. Wijnen noemt het 'laboratoriumwijsheid' en verwacht niet dat de woningprijzen de komende maanden of jaren extreem hard gaan zakken. "De storende factor is de schaarste. Huizen in Amsterdam zijn nog steeds heel schaars, dus de druk blijft."

Hoge huur
Uit onderzoek van huurplatform Pararius blijkt dat de huurprijzen in de stad juist met 10,9 procent zijn gestegen. Volgens directeur Jasper de Groot komt dat door het krimpende aanbod. "Vanuit de markt vernemen we dat veel particuliere verhuurders zich momenteel genoodzaakt voelen om hun huurwoningen te verkopen omdat verhuren straks niet meer rendabel is." Dat terwijl de vraag nog altijd toeneemt: "Dat maakt dat de prijzen op stedelijk niveau flink stijgen."

De grootste prijsstijgingen zijn terug te vinden in Nieuw-West (13,9 procent) en Oost (12,6 procent), de minste toename zit in Centrum. De gemiddelde vierkantemeterprijs in Zuidoost (19,95 euro) is de enige die nog onder de 20 euro ligt. 

Bedrijf moet 43 miljoen euro terugbetalen aan Staat voor 'slechte mondmaskers'

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt het bedrijf 02 Health in Heerhugowaard tot het terugbetalen van ruim 43 miljoen euro aan de Nederlandse Staat. De Staat kocht 18 miljoen mondmaskers van het bedrijf, maar de geleverde mondmaskers voldeden niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Mondmaskers
De Staat heeft in maart 2020, aan het begin van de coronacrisis, achttien miljoen mondmaskers gekocht van O2 Health. Die waren bedoeld voor zorgpersoneel. De Staat heeft daarvoor een voorschot betaald en O2 Health heeft vervolgens mondmaskers geleverd.

Volgens de Staat voldeden de mondmaskers niet aan de kwaliteitseisen en zijn te weinig mondmaskers geleverd. De koopovereenkomst met O2 Health is om die reden door de Staat ontbonden. De Staat wil daarom dat O2 Health wordt veroordeeld tot terugbetaling van ruim 43 miljoen euro.

Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelt dat de geleverde mondmaskers niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldeden. Na kwaliteitscontroles via steekproeven bleek immers dat de filterkwaliteit en/of de pasvorm van deze mondmaskers onvoldoende was en tekortschoot. Daardoor beantwoorden deze mondmaskers niet aan de koopovereenkomsten en is sprake van een tekortkoming in de nakoming van die koopovereenkomsten. De Staat mocht de koopovereenkomsten daarom (gedeeltelijk) ontbinden. Een klein aantal mondmaskers heeft de Staat behouden.

Daar komt bij dat O2 Health ten tijde van de ontbinding van de koopovereenkomsten op 7 mei 2021 slechts acht miljoen mondmaskers had geleverd, in plaats van de afgesproken achttien miljoen mondmaskers.

Volgens 02 Health zal een veroordeling tot terugbetaling tot een faillissement van haar bedrijf leiden, maar zij heeft dit verder niet onderbouwd. De rechtbank is daardoor niet in staat om te beoordelen of sprake is van een financiële noodsituatie. Dit betekent dat de rechtbank O2 Health veroordeelt tot het terugbetalen van ruim 43 miljoen euro.

Amerikaanse natuurkundige zet het periodiek systeem op 'muziek'

Een Amerikaanse natuurkundige heeft de chemische elementen van het periodiek systeem op muziek gezet. Om de karakteristieke tonen te benadrukken werden de spectraallijnen van de afzonderlijke elementen omgezet in tonen.

Wanneer atomen bijvoorbeeld worden geëxciteerd door warmte geven ze overtollige energie af in de vorm van straling. Dit kan grafisch worden weergegeven met spectraallijnen. Elk chemisch element heeft verschillende spectraallijnen, als een soort vingerafdruk. De natuurkundige vertaalde de lijnen naar klanken, waardoor elk element anders klinkt. Elementen met een lage massa, zoals waterstof of zuurstof, klinken bijvoorbeeld een beetje vals. 20 elementen van het periodiek systeem der elementen konden echter niet in geluiden worden omgezet omdat ze geen waarneembaar spectrum hebben.

De natuurkundige heeft haar 'muzikaal' periodiek systeem online gezet. Ze hoopt dat anderen deze tool ook gaan gebruiken om de atomaire wereld verder te verkennen. 

Koninklijke Luchtmacht hevelt Benelux-luchtruimbewaking over naar België

De zuiderbuur bewaakt vanaf vandaag weer het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg. Belgische F-16’s nemen de zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA) over van de Koninklijke Luchtmacht.

Nederland en België nemen deze taak afwisselend voor een aantal maanden op zich. Hiervoor staan permanent 2 jachtvliegtuigen klaar. Vanwege de korte waarschuwingstijd kunnen ze binnen enkele minuten opstijgen en een ongeïdentificeerd toestel onderscheppen.

De komende maanden staan de straaljagers paraat op 2 Belgische vliegbases: Kleine-Brogel in het noorden van het land en Florennes in het zuiden. Aansturing gebeurt via het Control and Reporting Centre in Beauvechain.

Nederlandse vliegers worden aangestuurd door het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen. Die alarmeert de QRA als een vliegtuig zonder toestemming het luchtruim betreedt.

De luchtgevechtsleidingen van veel Europese landen werken samen.

Stijging faillissementen in 2022, maar nog steeds historisch laag aantal

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is voor de vierde maand op rij gestegen. Er zijn in december 34 bedrijven, inclusief eenmanszaken, meer failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Met het decembercijfer is ook het cijfer voor hele jaar bekend. In 2022 zijn volgens voorlopige cijfers 2.144 bedrijven failliet verklaard. Sinds de start van de statistiek in 1981 was het aantal faillissementen alleen in 2021 nog lager.

Laag niveau faillissementen
Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. De afgelopen vier maanden nam het aantal faillissementen toe tot het hoogste niveau na mei 2020, maar bleef het relatief laag.

Aantal faillissementen vorig jaar 18 procent hoger dan in 2021
In 2022 zijn 2.144 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat is het op een na laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981. Bedrijven konden in het begin van 2022 nog gebruik maken van coronasteunmaatregelen. In vergelijking met 2021 lag het aantal faillissementen 18 procent hoger. Toen bedroeg het aantal faillissementen 1.818. De piek in het aantal faillissementen, van 9.431, werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt.

Sterkste stijging faillissementen in de handel
Net als in voorgaande jaren had de handel, met 428, de meeste faillissementen in 2022. Daarna volgde de bouwnijverheid met 341. Beide bedrijfstakken behoren qua aantal bedrijven tot de grote bedrijfstakken.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen er meer bedrijven failliet dan in 2021. Absoluut gezien was ook de stijging van het aantal faillissementen het sterkst in de handel. Vorig jaar gingen hier 97 bedrijven en instellingen meer failliet dan in 2021. In de detailhandel en de groothandel was de toename respectievelijk 56 en 44. De autohandel noteerde een kleine daling. Met een stijging van 59 faillissementen volgde de industrie als tweede. Binnen de industrie noteerde de voedingsmiddelenindustrie met 10 de grootste toename.

In drie kwart alle provincies meer bedrijven failliet
In drie kwart van alle provincies zijn in 2022 meer bedrijven failliet verklaard dan in 2021. Het grootst was de stijging in Zuid-Holland met 94 bedrijven. In beide provincies Noord-Holland en Noord-Brabant was de toename 93. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland telden de meeste faillissementen, maar ook de meeste bedrijven.

Man (33) in hechtenis voor betrokkenheid bij overlijden baby

Een 33-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een drie weken oude baby in Laren. De verdachte zit vast.

Dinsdagochtend 6 december 2022 kregen de hulpdiensten de melding van een medische noodsituatie met betrekking tot een baby in een woning in Laren. Ondanks inzet van de hulpdiensten, mocht de reanimatie van de jonge baby niet baten. Na uitvoerig onderzoek is een 33-jarige man aangehouden op 21 december, op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van het baby’tje.

De verdachte is vrijdag 23 december voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot de hechtenis van de verdachte te verlengen met veertien dagen. Inmiddels is de voorlopige hechtenis van de verdachte door de raadkamer met negentig dagen verlengd.

Red 10.000 kilo biologische appels

Fruitteler René van der Aarde heeft 10.000 kilo biologische appels op zijn bedrijf liggen die vragen om opgegeten te worden. Op zaterdag 14 januari organiseert René een ‘Red de appel’- dag’ op zijn bedrijf in Hem. Voor € 1 per kilo mag iedereen tussen 10.00 uur en 15.00 uur zelf zijn eigen tas, mand of krat komen vullen.

Al generaties teelt familie van der Aarde fruit aan De Hout 13 in Hem. René: “Wij hebben het milieu hoog in het vaandel staan. Daarom zijn wij bezig ons fruitbedrijf om te schakelen van reguliere teelt naar biologische teelt. Voor ons is dit een logische maar spannende stap: Logisch, omdat de huidige manier van landbouw de aarde uitput. Te vaak gaat het om ‘veel voor weinig’ zonder oog te hebben voor wat de aarde nodig heeft om voor ons te blijven zorgen. Het is ook spannend omdat het voor ons betekent dat we een aantal jaren minder zullen oogsten terwijl de prijs die we ontvangen nog de prijs voor reguliere teelt is. Deze overstap kost ons dus veel geld en extra moeite om deze duurzame appels onder de aandacht van de consument te brengen. Wij zien dat de meeste consumenten nog niet kiezen voor de biologische appel. Europa, Rijk en provincie stimuleren de omschakeling naar biologisch wel. Daarom willen wij met deze actie aandacht vragen voor dit mooie product en voor de afzet ervan.”

De provincie Noord-Holland ondersteunt de actie van René. Gedeputeerde Ilse Zaal: “Wij leveren een kleine bijdrage door te helpen met de organisatie van deze dag. Om te komen tot een duurzaam voedselsysteem is het belangrijk dat er meer duurzame producten worden verkocht en dat de afstand tussen de producent en de consument zo klein mogelijk is. Dit draagt bij aan een betere leefomgeving én aan een beter verdienmodel voor de agrarisch ondernemer. In 2020 vond een soortgelijke actie plaats in Haarlem. Toen kochten honderden mensen aardappelen. Ik hoop dat de actie van René net zo’n succes wordt en dat meer mensen kiezen voor biologische appels!”

Appels redden?
Op zaterdag 14 januari ben je tussen 10.00 en 15.00 uur welkom bij het bedrijf van René van der Aarde. Adres: De Hout 13 in Hem. Betalen van de appels kan contant of met pin. Wie zeker wil zijn van een (paar) kilo appels kan alvast een bestelling plaatsen via Too Good To Go (zoek: Fruitkwekerij van der Aarde, Hem)

Mario + Rabbids: Sparks of Hope en Just Dance 2023 geen succes voor Ubisoft

Ubisoft maakt bekend dat twee van hun grotere games afgelopen najaar, Mario + Rabbids: Sparks of Hope en Just Dance 2023, ondermaats hebben gepresteerd. Zeker in het geval van Mario + Rabbids is Ubisoft verrast door de verkoopcijfers.

Ubisoft wijst naar de schuiving van de industrie naar 'mega-brands en eeuwigdurende live games' en naar de 'verslechterde economische condities voor consumer spending' als mogelijke verklaringen voor de tegenvallende resultaten voor de games.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope 3

Tennisster Hartono naar hoofdtoernooi Australian Open

Tennisster Arianna Hartono heeft zich als enige Nederlandse vertegenwoordiger via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De nummer 237 van de wereld rekende in de laatste ronde af met de Braziliaanse Laura Pigossi (WTA-113). Voor Hartono wordt het haar tweede optreden op een Grand Slam-toernooi, nadat ze in Melbourne vorig jaar in ronde één verloor van de Amerikaanse Amanda Anisimova.

Door haar service twee keer in te leveren bij Pigossi, raakte Hartono de eerste set kwijt, maar in set twee sloeg ze met een break op 2-1 terug, om dat met een tweede break op 5-2 af te maken. In de beslissende derde set plaatste Hartono weer een break, om die gelijk weer weg te geven, maar op 5-4 maakte ze het alsnog af: 3-6, 6-2, 6-4.

Eva Vedder, Arantxa Rus en Suzan Lamens lagen er in de kwalificaties allemaal al vroegtijdig uit, net als Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer bij de mannen. Nederland zal in het enkelspel in het hoofdtoernooi in Melbourne vertegenwoordigd worden door Hartono, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp.

FOK! Wat een weer: stormachtig langs de kust

winterbanner

Goede morgen!

Het waait flink, zo is te horen rondom huize Ferdy. Een windkracht 6 raast langs het huis heen en de nodige neerslag komt daar ook bij kijken, 6.2 mm sinds de dag begon on 00:00u. Aan de kust gaat het er wat harder aan toe en geldt dan ook code geel wegens windstoten tot 90 km/u. Dit geldt voor de provincies Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Ook in de nacht naar vrijdag geldt hier code geel.

En verder vandaag dan? Een neerslaggebied trekt weg naar het oosten, vanmiddag is zelfs de zon even te zien in het noorden en midden van het land. De wind blijft met windkracht 7 tot 8 aan de kust wel beoorlijk aanwezig. Het wordt zo'n 11 graden. In het zuiden kan nog wat regen vallen. 

Vanavond neemt de bewolking weer toe en breidt de regen vanuit het zuiden uit. Dan de vooruitzichten: volgende week is het wat kouder met zo'n 5 graden overdag, er zit ee enkele droge dag tussen. De winter zien we deze maand voorlopig niet. Tot morgen!

 Zonsopkomst tussen de bewolking (Foto: _UserName_)
Zonsopkomst tussen de bewolking (Foto: _UserName_)

 

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Dan kom je 'm vanzelf tegen!

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #955
special
Random Pics van de Dag #954
special
Random Pics van de Dag #953
special
Weekend gifdump #121
special
VrijMiBabes #160 (not very sfw!)
special
Foto's om je op te vrolijken - Fun Saturday #160
©FOK.nl e.a.