EHvJ: De Poolse wet discrimineert homoseksuelen

Het contract van een zelfstandige mag niet ontbonden worden vanwege zijn seksuele geaardheid.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaald. Door dit toe te staan, zouden het discriminatieverbod en de bijbehorende Europese richtlijn volgens de motivering hun effectiviteit in de praktijk verliezen. Het Hof van Justitie beantwoordde de vragen van een rechtbank in Warschau. Deze schortte de procedure op omdat het twijfels had over de Poolse regelgeving. Daarin is bepaald dat bij de keuze van een contractpartner rekening mag worden gehouden met zijn/haar seksuele geaardheid.

Een freelancer bij de openbare televisie had bij de rechtbank van Warschau bezwaar gemaakt tegen zijn ontbonden contract en een schadevergoeding geëist. Hij had met zijn partner een nummer uitgebracht waarin tolerantie werd gepromoot. Het TV- station beëindigde hierop de langdurige samenwerking.