Hart van Osdorp

Het is bijna alweer de volgende zondag terwijl ik dit schrijf, maar ik moest wat afstand creëren tussen mijn eigen ongemak met de afgelopen dienst en de meer 'objectieve' waarde die er lag in de dienst die ik heb bezocht. Afgelopen zondag was ik namelijk in een evangelische gemeente en dat is voor mij aan de ene kant vertrouwd maar aan de andere kant richten deze gemeenten zich vaak op het gevoel en dat is iets waar ik vervolgens minder mee heb. Hart van Osdorp, de naam zegt al een hoop. Vervolgens kijk je op de site, lees je daar over de familie van Jezus en dan begint de innerlijke uitslag op mijn geest al te komen. Het is voor mij moeilijk om onbevooroordeeld naar zo'n dienst te gaan.

Wat ik echter wel kon merken is dat er in deze dienst echt liefde aanwezig was. Deze gemeente richt zich voornamelijk op asielzoekers uit bijvoorbeeld Afghanistan en Iran waarbij iedere zin die in het Nederlands gezegd wordt direct naar het Farsi vertaald wordt. Voor mij betekende dit een barrière toen de preek verteld werd, omdat de preek in een laag tempo ten gehore gebracht werd. Er werd gepreekt over Handelingen 10:33-43 maar de boodschap van die passage kwam bij mij niet helemaal binnen. De strekking van de preek in ieder geval dat iedereen uitgenodigd is om bij Jezus te komen, maar dat je dan wel je hart open moet zetten. Een nadruk op liefde, wat ik binnen deze context kan waarderen.

Ik denk dat er geen betere manier is voor mensen om te integreren in Nederland. Je hebt natuurlijk migrantenkerken die vooral in het Engels preken, maar doordat de basis hier de Nederlandse taal is zorgt dat voor betere integratie. Bovendien is zo'n gemeente een warm bad voor een vreemdeling, een plek om zijn zorgen te delen over de vraag of hij uitgezet gaat worden of niet, een manier om een bestaan op te bouwen op sociaal vlak waar het arbeidsmarktperspectief nog niet op de horizon is verschenen. Kortom: een prachtig initiatief waar de wijk en de mensen beter van worden, maar het is niet mijn pakkie an. Des te meer respect heb ik dus voor de mensen die betrokken zijn bij deze gemeente.

Komende zondag gaan we naar een gemeente iets verder van huis, we gaan Nieuw-West verlaten.

Hart van Osdorp is te vinden aan de Clauskindereweg 17 in Amsterdam Osdorp.