Hersteld Apostolische Zendingkerk: Gemeente Amsterdam

Ergens in Amsterdam Nieuw-West waar de overgrote meerderheid DENK stemt en naar de moskee gaat, is een modernistisch kerkgebouw te vinden waar de gemeente die zichzelf de Hersteld Apostolische Zendingkerk noemt zich heeft gevestigd. Het was mijn plan om hier op de vroege morgen te komen voor de ochtenddienst van 10h30 maar het lot wilde dat ik de nacht daarvoor op een feestje was beland waardoor ik pas om zes uur 's ochtends in mijn bed lag. Terwijl ik de slaap dus nog uit mijn ogen aan het wrijven was, heb ik de middagdienst van 17h00 beleefd.

Mijn oog viel als eerste op de stijl van de buitenkant van het gebouw. Als je niet wist dat hier een kerk stond, was het je ook niet opgevallen dat er een kerk was, want van de buitenkant lijkt het op een kleine congreszaal. Maar als je oog op de deur valt, zie je ineens dat de deur huist onder een soort kapel. Eenmaal binnen transformeert de beleving van modernistisch naar sober. Hoewel de stoelen uitmuntend zitten, is er verder geen opsmuk binnen de kerk. Er staat geen kruis en het enige wat ervoor zorgt dat je weet dat dit een kerkgebouw is en geen kleine orkestzaal met orgel is de tekst Maran Atha, die verwijst naar een groet van Paulus in de eerste brief van Korinthe en wijst op de wederkomst van Christus.

Tijdens de dienst stond die wederkomst ook centraal. Er werd gelezen uit Openbaring 16, vers 12 t/m 16 en deze werd gekoppeld aan Exodus 8, vers 1 t/m 6. Ik heb het niet nagevraagd, maar ik meen dat gelezen werd uit de Statenvertaling, gezien de archaïsche taal die gebezigd werd. De passages uit Openbaring zijn zeer symbolisch en de symboliek werd tijdens de preek middels de sleutel van de passage uit Exodus uitgelegd. Openbaring vertelt daar van een draak, een beest en een valse profeet die zullen komen en die worden vergeleken met '(kik)vorsen' (d.i. kikkers). In Exodus wordt verteld over de plaag van de kikkers en zodoende komt de koppeling tussen wat er in Openbaring wordt gezegd. Vervolgens werd de draak uitgelegd als de dwaling van het deïsme, het beest werd uitgelegd als het (antichristelijke) atheïsme en de valse profeet werd uitgelegd als het pantheïsme. Het moge duidelijk zijn dat er in deze kerk wordt vastgehouden aan de gedachte dat zij niet op deze paden zijn beland.

De hartelijkheid waarmee je wordt ontvangen staat in schril contrast met de vervloeking van de dwaalleren. Ik kan me voorstellen dat iemand die is opgegroeid in een seculier kader bij deze preek toch eerder afgestoten zou worden door deze dogma's in plaats van geroerd te raken door wat er wordt gezegd. Er staat geschreven dat je aan de vruchten de boom herkent en de vraag is of de nadruk hier niet veel eerder ligt op het onkruid dat verder in de tuin groeit. Uiteraard is dit een kwestie van smaak en uiteindelijk van geloof.

Het heeft wel wat om in zo'n wijk waar voornamelijk Nederlanders wonen met een niet-westerse migratie-achtergrond een plek te ontdekken waar het lijkt alsof je terug geslingerd wordt naar de Urker bijbelriem. Hier wordt gelezen uit de Statenvertaling en hier wordt gezongen op hele noten uit het Psalmen- en Gezangenboekje. Er wordt vastgehouden aan oude dogma's en toch is het verfrissend om zo'n dienst mee te maken. Wie op zoek is naar een conservatief christelijk geluid in een ruimte waar dichtbij het conservatieve islamitische geluid wordt gepredikt, is hier aan het goede adres.

De komende tijd zal ik iedere zondag proberen naar een kerk in Amsterdam te gaan om te proeven wat voor mij past en wat anderen zou kunnen passen. Na een christelijke opvoeding en het afzweren van christendom en God, kunt u hier de exodus uit het nihilisme meemaken van een late millennial. De recensies zijn antropologisch ingestoken, zonder te pretenderen dat er objectieve maatstaven zijn waarop een kerk beoordeeld kan worden. ~ naatje_1

De Hersteld Apolistische Zendingkerk is te vinden aan de Burgemeester Roëlstraat 199 te Amsterdam.

Hersteld Apostolische Zendingskerk: Gemeente Amsterdam  (Foto: FOK! )
Hersteld Apostolische Zendingskerk: Gemeente Amsterdam (Foto: FOK! )