De aanslag op Peter R. de Vries

Ik voel een woede diep in mij koken, als het product van een vulkaan, toch blijft de berg die het moet uitspuwen gesloten. Peter R. de Vries wordt midden op de dag in een drukke straat neergeschoten. Mijn geest verzint van allerlei standrechtelijke afrekeningen. Knieschijven? Doodstraf? Commando’s inzetten, we worden immers bedreigd.
Maar niets van dit alles want ook de moord-opdrachtgevers weten dat Nederland een geweldig land is voor snel rijk worden in ‘het milieu’. In het Marengo-proces zien we het absolute criminele afvalputje van Nederland geslagen op bankjes zitten. Let wel, dit is allemaal gespeeld en ingegeven door hun advocaten van de duivel. Even geen grote smoel meer maar dat is dan ook de enige overwinning die de rechtsstaat kan behalen op deze killers van onze samenleving.

We kunnen straffen maar ‘het recht’ in Nederland is een aanfluiting en veel te sociaal. De straffen zijn om je kapot te lachen van woede. De geitenwollen sokken om de zachte voeten van rechterlijk Nederland symboliseren niet alleen het over gesocialiseerde Recht. Ze symboliseren een absolute zwakte. Ze hebben deze sokken nu over hun hersens getrokken en zijn daardoor totaal blind geworden voor ‘passende straffen’.

We leven in een rechtstaat waar recht gesproken behoort te worden. Grapperhaus en Rutte doen hun uiterste best een gevoel aan het volk te verkopen dat er recht gedaan zal worden maar dat we een lange adem nodig hebben. Een lange adem die voor Theo van Gogh, Derk Wiersum, en Maarten Kok in ieder geval te kort was toen ze hem uitbliezen. Zij werden door dit rechtssysteem in de steek gelaten. Dit systeem werkt niet voor dit nieuwe soort criminelen.

De criminelen van nu leggen belangrijke personen in de samenleving het zwijgen op omdat het kan omdat wij met onze handen en voeten gebonden zijn aan normen en waarden die naar mijn mening geboren zijn uit angst, niet uit logica en rede. Onze woede over dit soort aanslagen op Peter R. de Vries zou een gerechtvaardigde stem moeten krijgen niet in de vele ouwehoerprogramma’s die er nu weer zijn maar in beton gegoten wetten. Denk dan aan een sterk versoberd gevangenissysteem zonder recht op vervroegde vrijlating. En TBS moet een horrorprogramma worden voor deze gasten.