Zeventig miljoen idioten

In Amerika hebben zo’n slordige honderdvijftig miljoen mensen gestemd voor het hoogste ambt ter wereld: President of the United States of America. Zeventig miljoen op de zoon van Lucifer. Ik kan het niet anders zeggen: hij heeft de leugen uitgevonden. De leugen is voor D. Trump hetzelfde als een keiharde waarheid. Een paradox? De hardste die er is of de betekenis van paradox is ook een leugen, het kan allemaal. Het is een racist en een grote narcist, een vrouwonvriendelijk persoon en nog veel meer. En toch?

Zeventig miljoen mensen lijken een kleine hersenbloeding gehad te hebben die ervoor heeft gezorgd dat ze verlamd raken wanneer ze een ‘echte’ waarheid horen en of lezen. Een verifieerbare ook. Bij een keiharde leugen lijken ze net een lijntje coke genomen te hebben en worden ze kei-intelligent en hyper. Hun bloeding heeft ervoor gezorgd dat ze een leugen als een waarheid aanhoren. En toch?

“Tientallen miljoenen stemmen zijn fake, niet rechtmatig”, schreeuwt de zoon van Beëlzebub. “Het Corona virus is wellicht te bestrijden met het reinigingsmiddel chloor. Of misschien kun je het inspuiten”. Maar ook:
• “Sorry losers and haters, but my IQ is one of the highest — and you all know it! Please don’t feel so stupid or insecure; it’s not your fault.”
• “My fingers are long and beautiful, as, it has been well documented, are various other parts of my body.”
• "I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn’t lose any voters, okay? It’s, like, incredible."

Kijk die laatste, daar gaat het bij mij in grote lijnen om. Zolang Trump al bestaat lijkt hij werkelijk met alles weg te kunnen komen, echt alles. Er worden op dit moment meer dan vierduizend rechtszaken in Amerika tegen hem gevoerd. Dat ligt nu even stil omdat hij onschendbaar is als President van Amerika.
Het maakt die zeventig miljoen stemmers geen reet uit wie hij neerschiet, wie hij het leven tot een hel maakt. Hillary Clinton noemde deze stemmers ‘deplorables’, dat staat voor jammerlijk, weerzinwekkend en minderwaardig. Dit is naar mijn mening ook de grootste fout geweest van deze mevrouw Clinton waardoor zij het presidentschap in 2016 niet won. Hierdoor kreeg zo’n idioot als Trump een fundament bij deze ‘deplorables’ en was het Trumpisme geboren.

En toch? Black Lives Matter is één van de grootste waarheden van deze tijd. Dat hiervoor gevochten wordt door blank EN zwart blijft relevant. Maar in deze context kun je ook zeggen: ‘Deplorables lives matter’. Vaak zijn het plattelanders en armen die hun bestaansrecht halen uit wapens en geloof in God. Dus wie is nu eigenlijk begonnen met welke leugen?