Bestuur universiteit Nijmegen is bemoeienis katholieke kerk zat

De raad van toezicht van de Radboud Universiteit is de bemoeienis van de Nederlandse bisschoppen meer dan zat. Ze willen de invloed van de geestelijken flink verkleinen maar daar dat ziet de Nederlandse katholieke kerk niet zitten. Over zes weken zal de rechtbank een uitspraak doen over de ruzie die zich al jaren voortsleept.

In Nijmegen zijn plannen om de Radboud Universiteit en het Radboud Ziekenhuis te splitsen maar doordat de bisschoppen al sinds 2014 benoemingen in het bestuur van de universitaire instelling blokkeren, wordt bestuurlijke vernieuwing tegengehouden. De nieuwe leden van de raad van toezicht zouden niet katholiek genoeg zijn.

Hans Zuijdwijk vertelt in het FD namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie dat ze "goede, degelijke, gelovige katholieken" voor het bestuur van de universiteit en het ziekenhuis zoeken. Zuijdwijk geeft aan graag mee te willen werken maar dat "geheel van afzonderlijke leden" wel "voldoende katholiek" moet zijn.

Volgens Loek Hermans, die sinds 2008 voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit is, zijn de eisen van de bisschoppen een belemmering bij het vinden van goede leden voor de raad van toezicht. De VVD'er gaf aan dat hij het voldoende vindt als een nieuw bestuurslid respect heeft voor het katholieke geloof. Hermans is niet te spreken over het verwerpen van een kandidaat door de bisschoppen omdat hij niet voor kerk getrouwd zou zijn.

"Ik moet zorgen voor voldoende kwaliteit van opvolgers om toezicht te houden", aldus Hermans tegenover het FD. "Heel goede mensen worden steeds schaarser. Het wordt heel gevaarlijk als het toezicht zwaar stuurt op katholieke identiteit. We behalen €1,7 mrd omzet, dat is publiek geld waarmee doelen gerealiseerd moeten worden. Dat zijn ook doelen als zwangerschapsafbreking, euthanasie en transgenders."

In de nieuwe bestuurlijke opzet waar de universiteit en het ziekenhuis naar streven na de splitsing zullen de bisschoppen flink inboeten aan invloed. De katholieke kerk zou voortaan nog maar twee van de tien toezichthouders kunnen benoemen. De kerkleiding geeft aan dat hiermee hun rechten worden ingeperkt en daarom gaan ze niet akkoord met de nieuwe opzet. Over zes weken zal de rechter een uitspraak doen over het geschil.