De oplossing voor het CO2 probleem, stenen in het water gooien

Dat er naar allerhande oplossingen wordt gezocht om het de CO2 uitstoot te verminderen of zelfs terug te dringen zal iedereen wel hebben gemerkt. Het nieuwste voorstel is afkomstig uit de koker van een aantal Nederlandse wetenschappers, namelijk stenen vergruizen en in zee uitstrooien.

In het natuurlijke proces van de aarde wordt CO2 opgenomen door diverse mineralen die zich in bepaalde steensoorten bevinden. Het gesteente basalt bevat bijvoorbeeld het mineraal olivijn, een mineraal dat snel verweert en daarbij CO2 uit de atmosfeer haalt. Met de methode van het gesteente vergruizen en in zee uitstrooien hopen de onderzoekers het natuurlijk proces te kunnen versnellen.

Daarbij geven de onderzoekers aan dat er nog wel verschillende problemen zijn die moeten worden onderzocht, daarom wordt het onderzoeksvoorstel komende week ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zo moet er worden gekeken hoe er zo min mogelijk energie kan worden gebruikt en op welke plaatsen het gesteente het beste kan worden verspreid.

Hoewel de onderzoekers denken dat oplossingen als de opslag van CO2 in de grond en het planten van extra bomen bruikbaar zijn op de korte termijn zal dat toch slechts een tijdelijke oplossing zijn. Om een grootschalig effect te hebben op de lange termijn zal het vergruizen noodzakelijk zijn stellen de onderzoekers. Daarbij stellen ze wel dat het dan wereldwijd moet gebeuren want alleen de Noordzee volgooien zal weinig effect hebben.