Immigratie beeldbepalend voor bevolkingsgroei

De bevolking van Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van 2017 met ruim 80.000 inwoners. Het grootste deel van die groei was het gevolg van buitenlandse migratie. Het migratiesaldo kwam uit op 66.000. Daarnaast zijn er bijna 15.000 kinderen meer geboren dan er mensen zijn overleden. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente bevolkingscijfers.

Tot en met het derde kwartaal van 2017 schreven 181.000 immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente, vrijwel net zoveel als in de eerste negen maanden van vorig jaar. Ook het aantal emigranten bleef ongeveer gelijk: 115.000 mensen vertrokken uit Nederland.

Minder Syrische immigranten
De immigratie uit landen waar het onrustig is, zoals Syrië, is ten opzichte van de eerste drie kwartalen van vorig jaar gedaald. De grote aantallen die vanaf eind 2015 naar Nederland kwamen worden niet meer gehaald. Toch komen er per saldo nog altijd zo’n 1.000 Syriërs per maand bij. Zij vormen daarmee de grootste groep migranten.

Sovjet-Unie en Turkije
Uit andere landen is de immigratie juist toegenomen, vooral van mensen die geboren zijn in landen in Europa en op het Amerikaanse continent. Per saldo kwamen er bijvoorbeeld meer mensen uit de voormalige Soviet Unie, zoals Letland en Litouwen, maar ook meer mensen uit Turkije. Het vertrekoverschot - meer emigratie dan immigratie - van mensen die in Nederland geboren zijn is kleiner geworden. Het aantal Poolse migranten is nog altijd hoog, maar niet verder gegroeid.

Natuurlijke aanwas 
Het aantal geboorten ligt de laatste jaren op een relatief laag niveau. Ook in 2017 zijn tot nu toe weinig kinderen geboren, terwijl het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd weer toeneemt. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2016 kregen vooral minder vrouwen van rond 30 jaar een kind.

Doordat tegelijkertijd de migratie hoog is, is een steeds kleiner deel van de bevolkingsgroei afkomstig van natuurlijke aanwas. In 2017 was het aandeel natuurlijke groei tot en met september nog geen vijfde, in 2008 was het nog twee derde van de groei in de eerste drie kwartalen.

Immigratie beeldbepalend voor bevolkingsgroei (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Immigratie beeldbepalend voor bevolkingsgroei (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)Immigratie beeldbepalend voor bevolkingsgroei (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Immigratie beeldbepalend voor bevolkingsgroei (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)