'Drugstest kwalificeert ADHD'er als overtreder'

Mensen met ADHD die dexamfetamine slikken kunnen wellicht onterecht weg worden gezet als drugsgebruikers als bij hen de nieuwe speekseltest van de politie wordt afgenomen. 

Begin juli heeft de voorzitter van Impuls & Woortblind, Rob Pereira, bij het ministerie navraag gedaan omtrent het gebruik van dexamfetamine door mensen met ADHD. Een grote groep mensen krijgt op medische basis dexamfetamine voorgeschreven, en door de nieuwe speekseltest kunnen zij in de problemen komen als zij hun medicatie netjes volgens het voorschrift van de arts innemen.

De vraag van Pereira was dan ook of deze groep mensen met een schriftelijke verklaring van hun arts kunnen volstaan om aan te tonen dat zij geen drugsgebruikers zijn en dus niet in overtreding zijn. Het antwoord van het ministerie is niet mis te verstaan: "Het gebruik van psychoactieve stoffen in het verkeer beïnvloedt het rijgedrag namelijk negatief en verhoogt daardoor de kans op betrokkenheid bij ongevallen. De speekseltester kan ook in het geval van medicijnen met één of meer van deze stoffen aangeven dat iemand de limiet heeft overschreden".

Volgens de voorzitter worden op deze manier de verkeerde personen bestraft: "Helaas kan ik het op wetenschappelijke gronden niet met u eens zijn. Er is een grote hoeveelheid literatuur die laat zien dat bij mensen met ADHD de rijvaardigheid bij therapeutisch gebruik juist TOENEEMT. Dit in tegenstelling tot ongediagnosticeerde mensen met ADHD of ADHD’ers die zich niet aan hun medicatie houden en een groter gevaar op de weg zijn. De verkeerden worden zo gestraft en de slechten beloond".

Hierop reageert het ministerie met: "Het maakt voor de risico’s in het verkeer niet uit wat de reden is voor het gebruik van de middelen. Ook als het om medische redenen is, kan de rijvaardigheid afnemen. Omdat de wet tot doel heeft om het verkeer veiliger te maken, is net als nu het geval, geen uitzondering gemaakt voor deze gebruikers. Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd".

Stichting Impuls & Woortblind is nog niet klaar met de zaak. Ze is van mening 'dat er bij het miinisterie van Justitie en Veiligheid (te) weinig kennis is over en begrip voor mensen met ADHD die dexamfetamine gebruiken om beter te functioneren.'