'Vrij wetenschappelijk onderzoek in gevaar'

De wetenschap wordt te veel gestuurd door overheid en bedrijfsleven. Dat concludeert Tweede Kamerlid voor de SP Jasper van Dijk. "Het ongebonden onderzoek is in het geding." De politicus deed met het wetenschappelijk bureau zijn partij onderzoek onder circa duizend wetenschappers en presenteert zaterdag zijn rapport 'De wetenschapper aan het woord'.

"Door bezuinigingen en eisen van externe opdrachtgevers worden onderzoekers steeds meer in een keurslijf gedrongen. Dat is doodzonde, want echte doorbraken komen juist voort uit ongebonden onderzoek", aldus Van Dijk. De ondervraagden willen volgens hem af van alle druk van buitenaf. "De wetenschap zou niet langer in dienst moeten staan van externe geldschieters zoals bedrijven." Van Dijk klaagt over "wetenschap op bestelling." Volgens hem klaagt 38 procent van de medewerkenden aan zijn onderzoek over beïnvloeding van het wetenschappelijke werk.

Niet alleen de vrijheid, maar ook de kwaliteit staat volgens Van Dijk onder druk. "Er wordt steeds meer gekeken naar kwantitatieve gegevens, zoals het aantal publicaties, promoties en diploma's. Alle bureaucratie rond aanvraagprocedures leidt bovendien tot stress en hoge werkdruk."

'Vrij wetenschappelijk onderzoek in gevaar'
'Vrij wetenschappelijk onderzoek in gevaar' (Foto: ANP)