VS vragen Nederland nogmaals te blijven

De Amerikaanse NAVO-ambassadeur Ivo Daalder heeft vandaag nogmaals gevraagd of Nederland zijn militairen dit jaar nog in Uruzgan wil houden. Volgens hem is dit jaar cruciaal en moet er een maximale inspanning in het gebied geleverd worden. Volgens hem is het zeer nuttig als Nederland zou blijven, omdat het moeilijk zou zijn de Nederlandse soldaten in Uruzgan te vervangen.

Nederland moet echter wel zelf de knoop doorhakken. Eerder maakte de Nederlandse regering bekend dat de militairen in Uruzgan in augustus weer naar huis komen. De PvdA wil dat dit ook echt gebeurd, maar Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Eimert van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) bestuderen een langer verblijf. De missie zou dan wel verkleind moeten worden.

Op 1 maart moet het kabinet beslist hebben. Van Middelkoop zegt te weten dat er een grote internationale wens is om Nederland langer in de Afghaanse provincie te houden. Desondanks zal er een zorgvuldige, zelfstandige afweging worden gemaakt.

Ook Canada werd gevraagd langer te blijven. De Canadese militairen zouden volgend jaar weer naar huis gaan.

Morgen zal er een internationale bijeenkomst plaatsvinden over Afghanistan. Dit gebeurt in Londen. Iran heeft ondertussen afgezegd voor deze bijeenkomst. "Omdat de benadering van de bijeenkomst gericht is op het uitbreiden van militaire actie in Afghanistan, en omdat er geen rekening wordt gehouden met het vermogen in de regio om de problemen op te lossen, acht Iran het niet nuttig om mee te doen aan deze top", zo zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran.