Luchtvervuiling verwijft jongetjes

WetenschapLuchtvervuiling zorgt ervoor dat kleine jongetjes zich meisjesachtiger gaan gedragen. Deze opmerkelijke conclusie deed de Belgische Universiteit Gent na een onderzoek onder een groot aantal jonge kleuters. Bovendien maakt luchtvervuiling ook dommer en dikker.

''Niet alleen is gebleken dat jonge kinderen die bij hun geboorte te veel lood in hun bloed hebben, over een lager IQ beschikken, maar daarnaast blijkt dat jongetjes zich reeds als peuter minder mannelijk gaan gedragen als gevolg van hoge concentraties pcb's in de navelstreng'', aldus professor Van Larebeke van de Universiteit Gent die het gedrag van honderden kinderen onderzocht.

Dat verwijfde gedrag blijkt uit het feit dat 'pcb-jongetjes' van 36 maanden plots vaker met poppen gaan spelen en autootjes links laten liggen. ''Bij jongetjes zonder hoge pcb-concentraties is dat niet het geval'', aldus Van Larebeke

-
PCB staat voor polychloorbifenyl, een groep van zeer giftige organische chloorverbindingen.