Stijgende zeespiegel funest voor toekomst AziŽ

Icoon OnderzoekMiljoenen mensen in Zuidoost-AziŽ dreigen in de komende decennia dakloos te worden door een sterk stijgende zeespiegel. Bangladesh, India, Vietnam, China en de eilanden in de Stille Oceaan zijn de voornaamste risicogebieden volgens het Australische onderzoeksburo CSIRO. Door het broeikaseffect zal in 2030 de zeespiegel met tenminste zestien centimeter gestegen zijn en de stijging zal rond 2070 tenminste een halve meter bedragen. De temperatuurstoename zal met name funest zijn voor de laagliggende kustdorpen die te maken zullen krijgen met heftige tropische stormen in de moesson-periode.

Bij een zeespiegelstijging van een halve meter zal meer dan 100.000 kilometer aan kustgebied worden aangetast. Hierbij zullen vooral de delta's van China en Bangladesh hard getroffen worden. Door de stijgende zeespiegel en toenemende neerslag zullen infectieziekten, zoals knokkelkoorts en malaria, zich sneller onder de bevolking kunnen verspreiden, waardoor nog eens miljoenen mensen gevaar lopen.

Volgens het rapport zullen de lokale en regionale economieŽn in de risicosector hard geraakt worden door een onvermijdelijke instabiliteit in voedsel- en watervoorziening. Sri Lanka's bruto nationaal product wordt verwacht met 2,4 procent te dalen bij een temperatuurstijging van ongeveer twee graden Celsius. De verwachte stijging van de zeespiegel zorgt nu al voor grote migratie uit de risicogebieden. Zo hebben in de laatste twee jaar zo'n 17.000 eilandbewoners asiel aangevraagd in Nieuw-Zeeland, vergeleken met slechts 4000 aanvragen in 2003.

In het rapport wordt de Australische regering opgeroepen om milieubewuster te gaan produceren en de grenzen te openen voor milieuvluchtelingen. AustraliŽ heeft het Kyoto-verdrag, dat tot een vermindering van het broeikaseffect moet leiden, tot op heden echter nog niet ondertekend.