Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022

Psychische aandoeningen zijn samen met aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen de meest gemelde beroepsziekten in 2022. In de gezondheidszorg, industrie en bij de overheid zijn de cijfers het hoogst.

In totaal meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen hebben de hoogste incidentiecijfers. Hierna komen de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen (meestal door coronavirus), neurologische aandoeningen, gehooraandoeningen en huidaandoeningen.

Lees meer hierover op Skipr.nl, bekijk hier het verschenen rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health en Amsterdam UMC.