Aantal mensen met bijstand blijft stijgen

Het aantal mensen dat bijstand ontvangt is afgelopen jaar verder toegenomen. Vooral de komst van asielzoekers droeg hieraan bij, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Eind december kregen 467.000 personen een bijstandsuitkering. Dat waren er 18.000 meer dan een jaar eerder. Per saldo is alleen het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond toegenomen. Bij mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond was juist sprake van een daling. Wat betreft leeftijd zijn er met name meer jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen.

Het aantal bijstandsgerechtigden in Nederland laat al sinds 2009 een stijgende lijn zien. De toename was met 32.000 het grootst in 2013. In de daaropvolgende twee jaren was de groei telkens kleiner, met respectievelijk 21.000 en 15.000.

De ontwikkelingen hangen deels samen met veranderingen in de regelgeving. Zo hebben momenteel meer deels arbeidsongeschikte jongeren recht op bijstand, omdat de regels voor de zogeheten Wajong zijn aangepast. Daarbij krijgen ouderen langer bijstand door de verhoogde AOW-leeftijd.

Aantal mensen met bijstand blijft stijgen
Aantal mensen met bijstand blijft stijgen (Foto: ANP)