Urk waant zich machtiger dan Europa

Ondanks de overweldigende meerderheid waarmee afgelopen dinsdag in het Europees Parlement voor het pulsverbod is gestemd is Minister Schouten niet van plan het genomen besluit ten uitvoer te brengen.

Op 21 februari jl gaf minister Schouten aan dat zij in het pulsdossier eerder naar de signalen vanuit onze buurlanden had moeten luisteren, en dat zij ook naar de belangen van de kleinschalige vissers had moeten kijken. 

Nu doet ze lijnrecht het tegenovergestelde, de belangen van de (internationale) kleinschalige vloot worden volkomen gepasseerd en de groeiende internationale verontwaardiging over het gedrag van de Nederlandse vissersvloot wordt terzijde geschoven, ze zet koers recht tegen de wind in.

Verzoeken om een pulsvrije zone vanuit de kleinschalige visserij worden al jaren genegeerd. Een in 2018 onderling gemaakte afspraak om een klein stukje zee voor de kust pulsvrij te houden werd op de eerste dag al geschonden uit woede van de Vissersbond over deelname van de kleinschalige visserij aan een Europees protest tegen de pulsvisserij. De pulslobby is almachtig.

In de ons omringende landen wordt gevraagd om maatregelen om verdere destructie van het ecosysteem te voorkomen en om financiele compensatie van de geleden verliezen. De toon van de berichten wordt steeds scherper, de frustratie om de arrogantie van de Nederlandse vissers groeit internationaal. De Franse, Belgische en Engelse/Ierse visserlui delen de tracks van Nederlandse vissersschepen die hun kustwateren leegvissen op social media, de woede daarover loopt op en de toon van de reacties verhardt.

Dezelfde arrogantie, diep disrespect voor de traditionele visserij en blindheid voor belangen buiten die van de Urkse pulslobby blijkt uit de woorden van mevrouw Schreijer-Pierik, een van de voorvechtsters van de pulsvisserij in Europa:

" (...)die Fransen zijn zo lui als ik weet niet wat, die zaten daar in die ouwe bootjes nog een beetje te vissen(...)".

Op basis van haar diplomatieke kwaliteiten gaan de stemming in Europa mbt het pulsvissen niet omslaan. Ook het feit dat onze Europarlementariers zich associeren met een groep Urkers die luidkeels" Jaloezie, jaloezie, jaloezie" staan te zingen tegen de overige Europarlementariers is een diplomatiek dieptepunt. Nederland maakt zich internationaal gezien volkomen belachelijk.

De bewijzen van de negatieve gevolgen van de pulsvisserij stapelen zich op, de minister blijft met een kip-ei-redenatie verwijzen naar het feit dat er nog onderzoek gedaan moet worden terwijl dat onderzoek al 10 jaar geleden gedaan had moeten zijn, de ontheffingen waren immers afgegeven om onderzoek te doen, niet om commercieel te vissen zoals vrijwel uitsluitend gebeurd is. Uiteindelijk zal daar politieke verantwoording over afgelegd moeten worden, ondanks het feit dat ook op Europees niveau de tentakels van de pulslobby machtig zijn. Premier Rutte houdt zich daarom ook wijselijk op de vlakte als het om de pulsvisserij gaat, het is een politieke tikkende tijdbom.

Het is duidelijk dat Minister Schouten zich niet kan losworstelen uit de houdgreep van de Pulslobby, het nationale visserijbeleid dient een breder belang te dienen dan alleen dat van deze relatief kleine maar machtige groep.

In 2018 is slechts 66% van het tongquotum opgevist, er dienen maatregelen getroffen te worden zodat de visstanden zich kunnen herstellen (een pulsvrije zone langs de Noordzeekust zoals nu ook in voorbereiding is in Frankrijk en Belgie).

De kleinschalige vissers vragen om naleving van de wet, en om een visserijbeleid waarbij ook hun belangen meegewogen worden, zodat iedereen een eerlijke boterham kan verdienen in de visserij met gezonde visstanden, goede werkgelegenheid en zo min mogelijk C02 uitstoot.