Remkes wordt 'gespreksleider' bij dialoog boeren en kabinet, boeren sceptisch

Minister Staghouwer en minister van der Wal informeren de Tweede Kamer dat zij Johan Remkes  bereid hebben gevonden om als onafhankelijk gesprekleider op te treden voor de gesprekken tussen het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties. De 71-jarige VVD'er begint 13 juli met de voorbereidingen en de dialoog start in de tweede helft van augustus, zo meldt het ministerie van Landbouw.

"De benoeming van een onafhankelijk gespreksleider is belangrijk om beter begrip te krijgen voor elkaars zorgen en emoties", twittert het ministerie. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat er een bemiddelaar zou komen om het gesprek met de boeren op gang te krijgen. Volgends de kabinetsplannen zullen vooral in de omgeving van Natura2000-gebieden veel boerenbedrijven moeten sluiten. Zo meldt de NOS.

De benoeming van Johan Remkes tot bemiddelaar tussen boeren en de politiek in het stikstofdossier is "onzin", zegt voorman Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie zondag. "Hij geniet geen vertrouwen in de sector", aldus Kemp.

Ook vicevoorzitter Jos Ubels van Farmers Defence Force is sceptisch over de beslissing van het kabinet om Johan Remkes aan te stellen als bemiddelaar tussen boeren en politiek. "Ik snap niet wat het doel is van deze exercitie", schrijft hij in een reactie aan het ANP.