Koningin Máxima en minister Schouten praten met jongeren over aanpak schuldenproblematiek

Hare Majesteit Koningin Máxima en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, brengen woensdag 9 februari een werkbezoek aan de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag voor de aanpak van problematische schulden onder jongeren. De focus ligt op de methode van de Stichting Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Het JPF is één van de schuldhulpmethoden die via SchuldenlabNL landelijk wordt opgeschaald, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ruim 22.000 huishoudens in de leeftijd van zestien tot vijfentwintig jaar zijn geregistreerd met problematische schulden (CBS, najaar 2020). Er zijn signalen dat het aantal jongeren met betalingsachterstanden of zelfs problematische schulden waarschijnlijk veel groter is, onder meer als gevolg van de coronacrisis.

Om jongeren zonder inkomen en problematische schulden te helpen, heeft het actieplatform Schuldenlab070 van de gemeente Den Haag in 2016 de jongerenperspectiefaanpak ontwikkeld. De uitvoering gebeurt in samenwerking met de stichting JPF. Het doel is om jongeren tussen de achttien en zeventwintig jaar schuldenzorgvrij te maken waardoor zij weer ruimte krijgen voor hun ontwikkeling. Afhankelijk van de individuele situatie saneert het JPF de schulden en begeleidt hen naar werk of een opleiding. Daarnaast doen zij allemaal als tegenprestatie een maatschappelijke stage.

Koningin Máxima en minister Schouten spreken met jongeren over hun ervaringen met problematische schulden. Ook spreken zij met hulpverleners en bestuurders over wat er nodig is om andere gemeenten te interesseren voor de jongerenperspectiefaanpak. Naast Den Haag werken onder meer de gemeenten Almere, Eindhoven en Emmen met het JPF.

Het werkbezoek is een vervolg op het gesprek van Koningin Máxima en SchuldenlabNL met minister Schouten op dinsdag 25 januari jongstleden. De minister gaf toen aan dat het nieuwe kabinet het beleid van een brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht zal doorzetten. Het opschalen van effectieve schuldhulpmethoden door SchuldenlabNL bij gemeenten in Nederland maakt daar deel van uit.

Het actieplatform Schuldenlab070 is in 2016 opgericht om met innovatieve oplossingen en publiek-private samenwerking de armoede- en schuldenproblematiek in Den Haag aan te pakken. Deze werkwijze vormde de basis voor de oprichting van de landelijke Stichting SchuldenlabNL, met als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima is erevoorzitter van SchuldenlabNL.