E-inwoners halen baby's Estland bijna in

Estland heeft afgelopen week bijna net zoveel e-inwoners als baby's mogen verwelkomen. Tussen 17 en 24 juli werden 270 nieuwe Esten geboren terwijl 269 mensen de status van 'eResident' kregen.

Estland is sinds een jaar het eerste en enige land in de wereld waar buitenlanders een soort online staatsburgerschap kunnen aanvragen, het zogeheten eResidency. Een eResident mag onder meer een bedrijf opzetten dat onder Estse (en dus Europese) wetgeving valt, een bankrekening openen in Estland en officiële documenten als Est ondertekenen. Inmiddels heeft Estland ongeveer 20.000 van zulke e-inwoners en de verwachting is dat dit aantal de komende tijd aanzienlijk zal toenemen. De belangrijkste reden daarvan is het op handen zijn Britse vertrek uit de Europese Unie. Door eResident in Estland te worden, kunnen Britten alsnog zaken doen in de Europese Unie.

Bij je e-inwonersschap hoort ook een pasje dat dient als een soort paspoort. De pas kost 100 euro en moet persoonlijk worden opgehaald bij een ambassade of consulaat. Overigens staat eResidency niet gelijk aan een volwaardig paspoort. Je wordt als e-inwoner dan ook geen Est en Europees staatsburger.

E-inwoners halen baby's Estland bijna in
E-inwoners halen baby's Estland bijna in (Foto: BuzzT)