'Komst asielzoekers zorgt voor banen'

De toestroom van asielzoekers is goed voor de werkgelegenheid. Sinds het voorjaar van 2014 is het aantal banen bij de opvang en afhandeling van asielprocedures met 60 procent toegenomen. Er kwamen duizend fulltime arbeidsplaatsen bij. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het gaat om functies bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bijvoorbeeld als beoordelaar van asielverzoeken, tolk en woonbegeleider. Ook indirect zijn er banen bijgekomen, onder meer voor toeleveranciers en advocaten maar ook bij supermarkten en snackbars in de buurt van opvanglocaties.

'Komst asielzoekers zorgt voor banen'
'Komst asielzoekers zorgt voor banen' (Foto: ANP)