GB: eisen aan EU-lidmaatschap

De Britse premier David Cameron heeft zondag voorwaarden geformuleerd die hij stelt om als Groot-Brittannië lid te blijven van de EU. Hij deed dat in een bijdrage aan de krant Daily Telegraph.

Het lidmaatschap van de EU staat al langer ter discussie in Londen en het is voor het eerst dat Cameron concrete eisen stelt. Hij vindt onder andere dat er strengere vestigingsregels moeten komen. Verder worden wat de Britse premier betreft handelsbelemmeringen met de VS en Azië afgebouwd en moet het Europees Hof voor de Mensenrechten terughoudender optreden.


David Cameron promises tougher stance on immigration - The Guardian