Meer betalen voor minder pensioen

De pensioenpremies die werkgevers en werknemers aan pensioenfondsen betalen zijn sinds 2008 met zestien procent gestegen. Tegelijkertijd heeft een derde van de pensioenfondsbesturen het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd van 2,09 naar 1,87 procent. Dat schrijft het Financieele Dagblad maandag op basis van eigen onderzoek.

Vrijwel alle pensioenfondsen die het opbouwpercentage verlaagden, verhoogden wel hun premie. Mensen die bij deze fondsen zijn aangesloten, zijn meer gaan betalen voor minder pensioen, aldus het FD.

Pensioenfondsen stellen in het dagblad dat ze hebben ingespeeld op de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor mensen met een lagere opbouw toe kunnen. De opbouwpercentages zijn verlaagd omdat de premies anders onhoudbaar hoog dreigden te worden, schrijft het FD.

De verhouding tussen premie en opbouwpercentage is de afgelopen weken al onderwerp van discussie in Den Haag. Het kabinet wil het percentage verlagen van de pensioenspaarregeling. Dat is nu nog 2,25 procent van het brutosalaris, maar moet van de regering omlaag naar 1,75. Oppositiepartijen vrezen dat mensen meer gaan betalen voor minder pensioen. Volgens het FD is deze ontwikkeling dus echter al een paar jaar gaande.