Meer winst en omzet voor Ahold

Ahold heeft in het afgelopen kwartaal zowel de winst als omzet zien toenemen. In nagenoeg alle markten ging het beter in vergelijking met het derde kwartaal van 2010, zo bleek uit de donderdag gepubliceerde kwartaalrapportage.

De moedermaatschappij van Albert Heijn maakte in het afgelopen kwartaal 15,2 procent meer nettowinst dan in het derde kwartaal van 2010. Zonder bijzondere mee- en tegenvallers ging de winst met zo'n 7,6 procent omhoog. De omzet steeg in het derde kwartaal met 2,5 procent naar 6,8 miljard euro, de nettowinst kwam uit op 257 miljoen euro.

Beleggers waren bij opening blij met het aandeel. Handelaar en vemogensbeheerder Cees Smit (Today's Beheer & Brokers), noemt de cijfers prima, maar met een kanttekening. "Het adagium 'er moet altijd gegeten worden', gaat wel op maar dat wil niet zeggen dat Ahold direct profiteert, want er kan ook bij de Aldi gegeten worden. Wel geeft het aan dat het tot nu toe allemaal nog wel meevalt met crisis. Ahold zit namelijk toch een beetje aan de bovenkant van de markt." Ahold stond rond 09.30 uur op 9,60 euro, een winst van 2 procent.

Bestuursvoorzitter Dick Boer is positief over de prestaties van Ahold, maar houdt voor de komende periode nog wel een slag om de arm. "Consumenten blijven terughoudend in de bestedingen en zijn gericht op prijsacties in een inflatoire omgeving. We blijven ons aanpassen aan de lastige marktomstandigheden en sturen daarbij op het evenwicht tussen omzet en marge."


Meer winst en omzet voor Ahold (Foto: Novum)