Gaat onteigening landbouwgrond om stikstofuitstoot te verminderen te ver?

Het landelijk gebied van Nederland kan zich gaan opmaken voor grote veranderingen. Zo blijkt uit plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die vrijdag werden gepresenteerd. Landelijk moet er tot 2030 een reductie van stikstofemissie van 40 procent worden gerealiseerd. Landbouw-minister Staghouwer stelt dat zijn ‘belangrijkste prioriteit’ is dat boeren ‘een toekomst hebben en houden in Nederland’. Maar hij ziet voor boeren ook slechts drie mogelijkheden: verder verduurzamen, verplaatsen of beëindigen.

Het beëindigen kan geforceerd worden door het onteigenen van landbouwgrond. Volgens het kadaster zijn er in de periode 1995 tot en met september 2021 zo'n 5.388 percelenovergedragen. Van alle onteigende grond was 62% agrarische grond (1.866 hectare). Dit is 0,1% van de beschikbare oppervlakte aan landbouwgrond. Uit analyse blijkt dat tussen 1995 en oktober 2021, van 18.120 percelen de eigendomsrechten na een gestarte onteigeningsprocedure alsnog via minnelijke weg aan de overheden zijn overgedragen. In verhouding is dit 89%.

Gaat onteigening van landbouwgrond om de stikstofuitstoot te verminderen te ver?

Kalf in veehouderij (Foto: Unsplash-Sebastian)
Kalf in veehouderij (Foto: Unsplash-Sebastian)

1203 stemmen , laatste: 10-01-2023, 18:49