Taliban ontzeggen vrouwelijke studenten toegang tot universiteiten

Het is een volgende stap tegen de maatschappelijke participatie van vrouwen in Afghanistan: de islamistische taliban hebben vrouwelijke studenten met onmiddellijke ingang uitgesloten van universiteiten.

Volgens het ministerie van Onderwijs wordt een kabinetsbesluit uitgevoerd. Particuliere en openbare universiteiten moeten de stap zo snel mogelijk doorvoeren en het ministerie daarvan op de hoogte stellen, aldus het ministerie. De verklaring werd ondertekend door waarnemend minister, sjeik Neda Mohammed Nadim. Er was geen rechtvaardiging. De minister zou nauwe banden hebben met Taliban-leider Haibatullah Achundsada.

Iets minder dan drie maanden geleden hebben duizenden vrouwen in Afghanistan toelatingsexamens voor de universiteit afgelegd. De Taliban hadden eerder scholieren verboden om naar middelbare scholen te gaan. In het land is het vrouwen onlangs zelfs verboden om openbare parken en sportscholen te bezoeken.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië veroordeelden de stap tijdens een zitting van de VN-Veiligheidsraad waarin de situatie in het Centraal-Aziatische land werd onderzocht. De Taliban kunnen niet verwachten een legitiem lid van de internationale gemeenschap te worden, tenzij ze de rechten van alle Afghanen respecteren, zei de Amerikaanse vertegenwoordiger Wood. Dit geldt met name voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van vrouwen en meisjes.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde het verbod een "schandelijke beslissing". De Taliban maakten elke dag duidelijk dat ze de basisrechten van Afghanen, met name vrouwen, niet respecteren, schreef HRW op Twitter .

Voordat het besluit bekend werd, had de nieuwe speciale VN-gezant voor Afghanistan, Otunbayeva, kritiek geuit op het eerdere besluit van de Taliban om scholen voor meisjes te sluiten. Ze sprak ook haar bezorgdheid uit over de voortdurende dreiging van terrorisme in het land. In haar eerste toespraak tot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zei ze dat de Taliban in wezen de controle over het land behouden. Ze zijn echter niet in staat om op bevredigende wijze op te treden tegen terroristische groeperingen. Otunbayeva hekelde de strikte handhaving van de sharia, de islamitische wet.

De Taliban zijn sinds augustus 2021 weer aan de macht in Afghanistan. De regering wordt internationaal niet erkend.