Proces om ‘levenseinde in eigen regie’

Coöperatie Laatste Wil (CLW) spant een proces tegen de Staat aan om een “menselijk levenseinde in eigen regie” ruimer mogelijk te maken. De organisatie begint er meteen ook een publiekscampagne voor.

Artsen mogen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden wel tot levensbeëindiging overgaan, maar CLW wil dat het ook mag bij een levenseindewens om andere redenen. Welke reden doet er niet toe, ‘voltooid leven’ of iets anders. Als iemand wil sterven, dan moet hij of zij dat op een waardige wijze kunnen doen en moet iemand anders daar eventueel ook onbevreesd bij kunnen helpen. Een ander mag niet over iemands doodswens oordelen, zegt CLW.

“Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben wij als burger het recht op zelfbeschikking. Dat recht is onverkort van toepassing op het eigen levenseinde”, stelt CLW. De Nederlandse overheid maakt dit volgens haar onmogelijk “doordat ze hulp bij zelfdoding strafbaar stelt, de toegang tot een veilig laatstewilmiddel beperkt, betrokkenen vervolgt en naasten criminaliseert wanneer zij hulp verlenen. Het zelfbeschikkingsrecht is hiermee een schijnrecht.” Meer hierover bij Skipr.