De wereldwijde CO2-uitstoot neemt weer toe

Nadat de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar aanzienlijk daalde als gevolg van de COVID-19-crisis, neemt de CO2-uitstoot nu weer toe.

Volgens het Internationaal Energieagentschap is de CO2-uitstoot in december met twee procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Over heel 2020 werd een daling van 5,8 procent geregistreerd. In China -  het land met de grootste CO2-emissie - werd vorig jaar 0,8 procent meer CO2 uitgestoten dan in 2019. In India zijn de emissies sinds september al weer boven het niveau van het jaar 2019 gestegen. Deze ontwikkeling moet als een waarschuwing worden gezien. IEA-baas Fatih Birol dringt erop aan dat er meer actie moet worden ondernomen om de energietransitie te bewerkstelligen.

Wereldwijd daalde de uitstoot in 2020 met bijna twee miljard ton CO2 als gevolg van de COVID-19-crisis. Dat komt ongeveer overeen met de jaaruitstoot van de gehele Europese Unie. De energiesector - verreweg de grootste CO2-producent - verminderde de uitstoot met 3,3 procent ten opzichte van 2019. In de transportsector was dat bijna 14 procent minder. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsopwekking steeg van 27 procent in 2020 naar 29 procent.