'Groei economie tilt Afrika niet uit armoede'

Niet iedereen in de wereld profiteert evenveel van de economische groei. Volgens de Wereldbank draait de economische motor in Zuid-Azië inmiddels hard genoeg om miljoenen mensen uit de armoede te tillen. In Afrika wil het echter nog niet echt vlotten met het opkrikken van het doorsnee-inkomen van huishoudens.

Nieuwe ramingen van de Wereldbank gaan voor landen als India en Bangladesh uit van zo'n 7 procent groei, zowel in 2018 als in 2019 en 2020. Het inkomen per hoofd van de bevolking gaat in deze regio waarschijnlijk ook flink vooruit, tot zo'n 6 procent op jaarbasis.

De economieën in Afrika ten zuiden van de Sahara moeten het gemiddeld genomen doen met plussen van ruim 3 tot bijna 4 procent. Hier stijgt het inkomen per hoofd van de bevolking in 2020 naar verwachting niet meer dan 1 procent.

Groei op langere termijn
Volgens Wereldbank-president Jim Yong Kim is er voor de aanpak van extreme armoede duidelijk meer nodig dan alleen economische groei. "Beleidsmakers moeten zich richten op manieren om de groei op de langere termijn te ondersteunen", zegt hij. Dat kan bijvoorbeeld door de productiviteit en de arbeidsdeelname te verhogen.

Het instituut voorziet nog een ander probleem. Veel ontwikkelingslanden zijn nu nog grote grondstoffenexporteurs. Dat is niet handig, want de vraag naar grondstoffen zwakt op termijn waarschijnlijk af. Het is dus belangrijk dat deze landen hun economie minder afhankelijk maken van grondstoffenexport.

Somber
De wereldeconomie als geheel groeit komende jaren waarschijnlijk met zo'n 3 procent, denkt de Wereldbank. Daarmee is het instituut somberder dan bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het gaat evenwel om precies dezelfde groeicijfers als bij een eerdere raming in januari.

Wel is de prognose voor de Amerikaanse economie in 2018 en 2019 met enkele tiende procenten opgekrikt. De raming voor het in crisis verkerende Argentinië is juist flink verlaagd. Voor Nederland heeft de Wereldbank geen aparte ramingen gegeven.

De Wereldbank met hoofdkwartier in Washington werd in 1944 opgericht, tegelijk met het IMF. Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw in Europa na de Tweede Wereldoorlog.

'Groei economie tilt Afrika niet uit armoede'
'Groei economie tilt Afrika niet uit armoede' (Foto: ANP)