Nog 1x dan, waarom massavaccinatie KUT is

Viroloog en vaccin-deskundige Vanden Bossche waarschuwt voor massa-vaccinatie. De vaccins versnellen evolutie van het virus, terwijl ze mensen er niet tegen beschermen. Hij is een roepende in de woestijn.

De voortdurende ontkenning door de WHO, volksgezondheidsinstanties en regeringen van wetenschappelijk onderbouwd bewijs over hoe de toch al rampzalige wereldwijde en individuele gevolgen van deze pandemie kunnen worden opgevangen, is meer dan verbluffend.

De inzet van Covid-19-vaccins in massale vaccinatiecampagnes i.c.m. de aanhoudende wijdverbreide verspreiding van Sars-CoV-2 kan de immuunselectieve druk op het Sars-CoV-2-spike-eiwit alleen maar verhogen en daardoor de adaptieve evolutie ervan verder stimuleren.

Het massaal vaccineren op wereldschaal, zónder de mechanismen te begrijpen die ten grondslag liggen aan het ongevoelig worden van nieuwe mutanten voor de vaccins, is niet alleen een kolossale wetenschappelijke blunder, ...

...maar vooral volledig onverantwoord vanuit het perspectief van individuele en volksgezondheidsethiek.

Een pandemie moet doorgaans worden beschouwd als een zeer dynamische gebeurtenis (totdat deze overgaat in een endemische situatie). De evolutionaire dynamiek van deze Covid-19-pandemie is nu echter gevormd door menselijk ingrijpen op een manier die volledig ongekend is.

We weten wel van de uitkomst van een natuurlijke pandemie, maar weten helemaal niets van de uitkomst van de aanhoudende pandemie, aangezien deze nu een ‘pandemie van varianten/mutanten’ is geworden.

Het is ongelooflijk hoe de volksgezondheidsautoriteiten (PHA's) achterblijven als het gaat om het begrijpen van de evolutionaire capaciteit van Sars-CoV-2.
Of negeren PHA's en beleidsmakers gewoon de observaties van moleculaire epidemiologen van wereldklasse?

Hoe kunnen ze massale vaccinatiecampagnes rechtvaardigen in het licht van alle wetenschappelijke argumenten die erop wijzen dat deze campagnes de virale resistentie tegen Covid-19-vaccins alleen maar zullen versnellen?

Beseffen ze niet dat het zwijgen over de aanhoudende rampzalige – maar voorlopig nog grotendeels verborgen – evolutie van de pandemie, regeringen alleen maar meer munitie zal opleveren om hun massale vaccinatiecampagnes uit te breiden?

Ondertussen prediken de WHO en hun adviserende 'experts' nog steeds de belachelijke mantra dat hoe meer we vaccineren, hoe minder het virus zich kan vermenigvuldigen en dus hoe kleiner het risico dat nieuwe mutanten zullen ontstaan en dominant worden in de virale populatie.

In plaats van de omstandigheden te onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze sterke positieve selectiedruk, doen PHA's hun uiterste best om mensen te laten geloven dat massale vaccinatie de overdracht van deze varianten zal stoppen en zal leiden tot groepsimmuniteit.

...en dus een einde zal maken aan de Covid-19 pandemie. Er is momenteel geen enkel wetenschappelijk argument of reden om één van deze beweringen te ondersteunen.

Het is redelijk om te verwachten dat de wijdverbreide aanwezigheid van volwaardige, S-specifieke vaccinale...

 ...Abs (antistoffen door vaccins) er uiteindelijk voor zal zorgen dat vaccinresistente varianten domineren en zich verder uitbreiden in de virale populatie. Dit wil zeggen dat lopende massale vaccinatiecampagnes onvermijdelijk zullen leiden tot volledige resistentie...

...van Sars-CoV-2 tegen alle S-gerichte Covid-19-vaccins en daarom zeer waarschijnlijk zullen leiden tot een indrukwekkende golf van infectie en ziekte bij gevaccineerden, vooral bij degenen die niet eerder de ziekte van Covid-19 hebben gehad.

#VaccinatieDwang

Bron door submitter Sneeuwbataljon opgegeven:
Deze mevrouw de dokter legt het uit https://threadreaderapp.com/thread/1425878215508234249.html