De kunst van budgetteren

deterugverdiener

Het woord ‘budgetteren’ is de afgelopen decennia uit de gratie geraakt door de toenemende welvaart in ons land. Veel burgers zijn minder bewust bezig met hun financiële administratie. Per slot van rekening staat er genoeg geld op de bankrekening om van te leven; zorgen maken is dan ook niet nodig. Het gevaar schuilt voor diegenen die juist niet kunnen permitteren om zich te laten verleiden door reclame boodschappen en de media; dagelijks worden Nederlanders overspoeld met gemiddeld 377 reclame-uitingen per dag (bron: NRC Next). 

Probeer dan maar eens sterk in je schoenen te blijven staan om geen onnodige aankopen te doen! Ook door te winkelen bij dure supermarkten wordt een welgesteld imago gecreëerd, waardoor er op grote schaal te veel luxe aankopen plaatsvinden. In die supermarkten kopen veel mensen extra boodschappen, want het tweede product die wordt aangeboden krijgt men gratis of met een stevig korting.

Van het geld dat er wordt “uitgespaard” worden onnodige gadgets gekocht, met als uitschieters dure mobiele telefoon, laptop of in het ergste geval een nieuwe auto waardoor impuls aankopen een feit is geworden! Het saldotekort dat ontstaat, wordt pas ontdekt als er een geldopname plaatsvindt. De pinautomaat komt met de mededeling: ‘Uw saldo is niet toereikend voor deze transactie.’ Daar staan ze dan en vragen zich af: ‘hoe kom ik aan geld, terwijl ze moeten denken: ‘waar is het mis gegaan, hoe kan ik zo’n situatie voorkomen?’ 

Hoe kan dit proces worden voorkomen? 
Eigenlijk is er sprake van een ernstige verslaving, waardoor veel mensen in financiële problemen terecht komen. Begeleiding en/of coaching is dan aan te raden om het tij te keren. Er is een situatie ontstaan waar niet alleen de impulsieve koper, maar ook de gehele samenleving last van heeft. De consequentie hier van kost de overheid jaarlijks miljarden. Uiteindelijk wordt dit weer verrekend met de belastingen.

Een adequate oplossing is financiële discipline bijbrengen aan deze groep mensen om te zorgen dat ze kunnen overleven. In de beginfase zullen ze dagelijks met de neus op de feiten moeten worden gedrukt, om het bewustzijnsproces te versterken. Later kunnen de teugels worden gevierd, maar het zal een moeizaam proces voor hen blijven dat met vallen en opstaan gepaard gaat, maar het kan door iedereen worden aangeleerd.

Wanneer ze het budgetteren voldoende beheersen is het een kwestie van bijhouden. Een gezond huishoudboekje kan worden gerealiseerd door intensieve begeleiding aan te bieden. Voorlichting van het NIBUD of een dagcursus in het buurthuis zullen onvoldoende resultaten boeken en de kans is groot dat ze hoogstwaarschijnlijk in herhaling zullen vallen. Zij moeten tegen zich zelf worden beschermd!

De eerste prioriteit is om dit probleem op adequate wijze aan te pakken. De overheid biedt onvoldoende hulp aan, de burgers moeten vaak zelf het initiatief nemen om geholpen te worden, maar ze zijn lam geslagen door de consumptiedrift en beschikken onvoldoende wilskracht om ‘het heft in eigen handen’ te nemen. Een enkeling weet uit de put omhoog te komen, maar die moet dan wel beschikken over een sterke persoonlijkheid en financiële vaardigheden. De resterende groep is aan de goden overgeleverd en ziet een toekomst tegemoet van ellende en armoede.