Provinciale Staten: 30.000 stemmen 'zoek geraakt', Van Haga eist hertelling!

Tijdens de Provinciale Staten-verkiezingen blijken ruim 30.000 stemmen te zijn 'verdwenen'. Wybren van Haga, fractievoorzitter van BVNL, vind dat opmerkelijk en eist een hertelling.