De cel in voor verkeerde voornaamwoord

In Ierland zijn ze blijkbaar helemaal doorgeslagen in politiek correct fascisme. Blijkbaar moeten de waanideën van pubers wél, en de waanideën van de leraren niet geaccepteerd en gerespecteerd worden. Zo niet, mag je een tijdje op kosten van de staat in een kamertje verblijven.

Volgens Reuters Fact-Check zou het "enkel" gaan om het negeren van een gerechtelijk bevel. Een gerechtelijk bevel welke door de school is aangevraagd, wat een direct gevolg is van het politiek correcte beleid.

In Canada is het helaas niet beter. Laten we hopen dat deze fascistische ideologie geen voet aan de grond krijgt in Nederland.