Dreigbrief uit Brussel: Schiet op met stikstofbeleid

De Europese Commissie, onder leiding van Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius, heeft het Nederlandse kabinet een dreigbrief gestuurd. Hierin wordt aangedrongen op een snelle aanpak van het stikstofbeleid en het nakomen van de afspraken over de vermindering van de stikstofuitstoot tot 2030.

De brief benadrukt dat de kritische depositiewaarde, de maximale stikstofneerslag die een natuurgebied kan verdragen, niet overschreden mag worden in Natura2000-gebieden. Sinkevicius waarschuwt ook voor 'ongeoorloofd' gebruik van uitkoopregelingen voor boeren en stelt dat nieuwe vergunningen de uitstoot niet mogen verhogen.

Ministers, zoals Minister van der Wal voor Stikstof, zijn geschrokken van de brief. Ze willen inhoudelijk weinig zeggen, maar geven toe dat de situatie hen zorgen baart. Ook D66-leider en vicepremier Kaag erkent dat het om moeilijke kwesties gaat die nuance en wederzijds begrip vereisen.

De uitkoopregelingen die het kabinet aan boeren wil aanbieden, liggen momenteel ter beoordeling bij de Europese Commissie. Zij moeten vaststellen of de regelingen vallen onder toegestane staatssteun of niet.

Het kabinet heeft onlangs vergaderd over het stikstofbeleid en de gevolgen van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. In aanloop naar het Kamerdebat op dinsdag zal het kabinet hierover verder praten.


Afbeelding: Midjourney / FOK.nl
Afbeelding: Midjourney / FOK.nl