Vrouw moet UWV ruim 20.000 euro terugbetalen wegens Marktplaatsverkopen

Een afgekeurde vrouw uit het noorden van het land moet 20.000 euro van haar WIA uitkering terugbetalen, omdat zij op Marktplaats en Facebook kleding en diverse andere spullen verkocht. Daarnaast oordeelde de rechtbank Noord-Nederland dat ze een boete van 2.000 euro moet betalen.

De vrouw ontving sinds 2014 een WIA-uitkering, omdat zij door ziekte volledig of deels arbeidsongeschikt is.

In oktober 2018 werd het UWV getipt dat de vrouw regelmatig kleding en andere goederen op Marktplaats en Facebook verkocht zonder dat zij hier melding van maakte bij de uitkeringsinstantie.

Het UWV onderzocht de kwestie en vorderde in 2020 een bedrag van zo'n 20.000 euro terug wegens onterecht ontvangen uitkeringsgeld. Dat was het bedrag wat de vrouw in drie jaar tijd met de internetinkopen zou hebben verdiend. 

De vrouw was het hier niet mee eens en stapte nadat het UWV haar bezwaar van tafel had geveegd naar de rechter. Volgens haar had het UWV ondeugdelijk onderzoek gedaan, tevens stelde ze dat het teruggeëiste bedrag veel te hoog was, omdat er geen rekening was gehouden met de werkelijke inkoopkosten van de spullen. Door een gebrek aan administratie kon ze dit echter niet bewijzen. Ook zouden de verkoopopbrengsten van haar eigen kleding en huishoudelijke spullen ten onrechte als inkomsten zouden zijn berekend. 

De rechtbank is van mening dat het UWV gelijk heeft, ook de inkomsten van haar eigen bezittingen gelden als inkomsten. De vrouw had haar inkomsten gewoon netjes en tijdig op moeten geven. Meer hierover bij RTLNieuws.