Bevolking gegroeid naar 17,8 miljoen inwoners, vooral door migratie

De bevolking van Nederland is in de eerste drie kwartalen van 2022 met 191 duizend inwoners gegroeid. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal immigranten was hoog. Deze laatste groep bestond voor 30 procent uit mensen die uit Oekraïne kwamen.

Begin oktober telde Nederland bijna 17,8 miljoen inwoners. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Migratiesaldo 188,5 duizend
De bevolking van Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van 2022 vooral door buitenlandse migratie. Tot en met september vestigden zich 317,9 duizend immigranten in Nederland. Ruim 97 duizend van hen kwamen in verband met de oorlog in Oekraïne naar Nederland. Ook de emigratie was hoger dan een jaar eerder. Er vertrokken 129,4 duizend mensen naar het buitenland. Per saldo (immigratie min emigratie) kwamen er door buitenlandse migratie 188,5 duizend inwoners bij. Dat zijn er bijna 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode van 2021. Zonder migratie van en naar Oekraïne zou het migratiesaldo 102,5 duizend hebben bedragen, ruim 22 duizend meer dan in dezelfde periode van 2021.

Minder kinderen geboren, meer mensen overleden
Tot en met september werden minder kinderen geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijk was de sterfte naar verhouding hoog, ook hoger dan in dezelfde periode van 2020 en 2021. Gedurende een langere periode overleden meer mensen dan verwacht. Tot en met september 2022 werden 2,5 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden. De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) was relatief laag. In het eerste halfjaar van 2022 was de natuurlijke aanwas nog negatief.

Meer immigranten, vooral uit Oekraïne
Dit jaar is de immigratie hoog. Dat is mede het gevolg van de situatie in Oekraïne. Vooral in de eerste maanden na de inval van Rusland op 24 februari 2022 kwamen relatief veel mensen vanuit Oekraïne naar Nederland. Ook in het derde kwartaal schreven zich nog ruim 18 duizend Oekraïense vluchtelingen in bij een Nederlandse gemeente.

De meeste migranten die vanuit Oekraïne kwamen, zijn daar of in de toenmalige Sovjet-Unie geboren. Naast immigranten uit de (voormalige) Sovjet-Unie vestigden zich ook meer immigranten die in andere delen van de wereld geboren zijn. Vooral het aantal Aziatische migranten nam toe ten opzichte van de periode januari-september vorig jaar. Er schreven zich bijvoorbeeld meer mensen in uit India, Turkije en Syrië, maar ook uit Afghanistan.

Er keerden minder in Nederland geboren migranten terug naar Nederland. Immigranten uit andere Europese landen vormden, buiten immigranten uit de (voormalige) Sovjet-Unie, de grootste groep.

Immigratie naar geboorteland 2022 t/m september (Bron CBS)
Immigratie naar geboorteland 2022 t/m september (Bron CBS) 

Ook meer emigranten
Niet alle immigranten die naar Nederland komen, blijven. Een deel gaat weer terug of vertrekt naar elders. Tot en met september vertrokken meer emigranten dan in dezelfde periode van voorgaande jaren, al nam hun aantal minder sterk toe dan het aantal immigranten. Vooral in het derde kwartaal trok de emigratie aan. Dit zijn deels vluchtelingen uit Oekraïne die Nederland weer hebben verlaten. Van degenen die zich na 24 februari 2022 vestigden zijn er inmiddels ruim 11 duizend weer geëmigreerd. Het merendeel ging terug naar Oekraïne. Ook Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk waren vaak voorkomende bestemmingslanden.

Ook emigreerden meer in Nederland en elders in Europa geboren inwoners dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal Aziatische emigranten was wel kleiner. Na het uitbreken van de coronapandemie in 2020 daalde het aantal immigranten uit deze groep sterk. Nu er meer Aziatische migranten naar Nederland komen, neemt langzaamaan ook het vertrek weer toe. In het derde kwartaal was het aantal emigranten uit deze groep groter dan in het derde kwartaal van 2021.

Meer Nederlandse migranten vertrokken dan teruggekeerd
Het migratiesaldo van in Nederland geboren migranten was tot en met september 2022 negatief: het aantal emigranten was 11,9 duizend groter dan het aantal immigranten. Het vertrekoverschot was 8 duizend groter dan in dezelfde periode van 2021. In 2020 en 2021, de eerste jaren na het uitbreken van de coronapandemie, vertrokken minder Nederlanders en was het migratiesaldo tijdelijk positief.