Wat voor kleur heeft onze auto?

Van de 8,9 miljoen personenauto’s die Nederland op 1 januari 2022 telde, was een derde (3,0 miljoen auto’s) grijs. De 2,1 miljoen zwarte en 1,2 miljoen blauwe auto’s vormen samen ook ruim een derde van het personenautopark. Niet alleen de auto’s, maar ook hun eigenaars zijn de afgelopen jaren vergrijsd.

Grijs is al achttien jaar de meest voorkomende autokleur, maar in 2000 stond grijs nog op nummer drie, na rood en blauw. Toen waren er 1,1 miljoen grijze auto’s; 18 procent van alle auto’s. Begin 2022 was het personenautopark flink vergrijsd en was 34 procent van de auto’s grijs. De kleuren rood en groen komen steeds minder voor. Rood is gezakt van de eerste plaats in 2000 (met 22 procent rode auto’s) naar de vijfde in 2022 (6 procent). Het aandeel groene auto’s liep in die periode terug van 14 procent naar 3 procent.

Welke kleur heeft onze auto ( Beeld: CBS)
Welke kleur heeft onze auto (Beeld: CBS)

Ook autobezitter ‘grijzer’
De meeste personenauto’s (9 op de 10) zijn eigendom van een particulier. Die autobezitters zijn steeds ouder, de gemiddelde leeftijd is opgelopen van 46 jaar in 2000 naar 52 jaar begin 2022.

Steeds meer auto’s zijn het eigendom van ouderen. Het aantal personenauto’s van 65‑plussers in 2022 bedroeg 2 miljoen, een verdrievoudiging ten opzichte van 2000. In dezelfde periode verzesvoudigde het aantal auto’s van 85‑plussers naar 115 duizend.

Ouderen hebben naar verhouding wat vaker een grijze auto. Begin 2022 was 39 procent van de auto’s van 65‑plussers en 32 procent van die van 65‑minners grijs.

Leeftijd particuliere eigenaar auto ( Beeld:CBS)
Leeftijd particuliere eigenaar auto (Beeld:CBS)

Auto gemiddeld steeds ouder
De gemiddelde leeftijd van personenauto’s is toegenomen van 7 jaar in 2000 tot 11 jaar in 2022. Begin 2022 telde Nederland bijna 2,3 miljoen personenauto’s van 15 jaar of ouder, tegenover bijna 400 duizend begin 2000. In dezelfde periode nam het aantal jonge auto’s juist af. In 2022 waren er 1,2 miljoen personenauto’s jonger dan 3 jaar, tegenover 1,6 miljoen in 2000.

De leeftijd van personenauto's  (Beeld: CBS)
De leeftijd van personenauto's (Beeld: CBS)