Voor Beter OV: 'Staking als schaamlap voor jammerlijk falen NS-top'

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV is verbijsterd over de slappe knieën van de NS-directie. De NS-top stapt niet naar de rechter om nieuwe spoorwegstakingen te laten verbieden terwijl er een nieuw CAO-bod ligt en de vakbonden zijn ingegaan op een uitnodiging tot gesprek. Het behoort simpel te zijn: óf er wordt gestaakt, óf er wordt gepraat. Wanneer de bonden het personeel blijven oproepen tot staking, kan er van gesprekken dus geen sprake zijn. Tot overmaat van ramp ziet de NS in de vanaf vrijdag aangekondigde regionale stakingen aanleiding om dan ook maar het treinverkeer in de rest van het land stil te leggen, in plaats van het treinverkeer redelijk op gang te houden met personeel van standplaatsen in regio’s waar niet wordt gestaakt.

De NS weigert al sinds maandagochtend antwoord te geven op vragen die door Voor Beter OV zijn gesteld. Dit onderstreept dat de NS zelf ook wel weet dat het spoorbedrijf jammerlijk faalt. Voorzitter Rikus Spithorst: “De NS-top verschuilt zich lafjes achter de stakingsacties in een poging zijn eigen incompetentie te verbloemen. De combinatie van enerzijds sidderen van angst voor de spoorwegvakbonden en anderzijds maling aan de reizigers is dodelijk voor de belangrijke rol de het spoor in de mobiliteit van Nederland zou moeten innemen. Onbegrijpelijk dat concessieverlener Heijnen, grootaandeelhouder Kaag, de Tweede Kamer en de Raad van Commissarissen dit nog langer accepteren.”