Meer stakingen in 2021

Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren. Doordat er minder werknemers betrokken waren, gingen er het afgelopen jaar wel minder arbeidsdagen verloren door stakingen, 59.000 tegen 211.000 in 2020. De meeste arbeidsdagen (48.000) gingen verloren in de industrie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2019 legden werknemers 26 keer het werk neer. In 2020, toen de coronamaatregelen begonnen, nam het aantal stakingen af tot 9. Met 22 stakingen in 2021 is het aantal stakingen weer op het gemiddelde uitgekomen van de afgelopen twintig jaar. Het aantal betrokken werknemers bij de 22 stakingen in 2021 is met 28.000 lager dan in 2020 (105.000). Het aantal verloren arbeidsdagen door stakingen valt met 59.000 ook een stuk lager uit dan in 2020 (211.000).

Stakingen verspreid over het jaar
In 2021 waren de stakingen evenredig verdeeld over het jaar. De meeste stakingen (9) vonden (geheel of gedeeltelijk) plaats in het tweede kwartaal.

De meeste stakingen (16) werden beëindigd door een akkoord na onderhandelingen waarbij een vakorganisatie betrokken was.

Meeste stakers in de zorg
In de industrie vonden 9 stakingen plaats. Deze stakingen zorgden voor het grootste verlies van arbeidsdagen, namelijk 48.000 van de 59.000. In de zorg was het aantal bij stakingen betrokken werknemers het hoogst, gemiddeld 18.000.

Werknemers in de horeca minst vaak tevreden met salaris
Zoals in de meeste jaren waren cao- en loongeschillen de voornaamste reden om te staken. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO, is aan werknemers gevraagd hoeveel belang ze hechten aan een goed salaris en hoe tevreden ze zijn met hun salaris. Hieruit blijkt dat 98 procent van de werknemers in 2021 een goed salaris (heel) belangrijk vond, terwijl men hierover juist minder vaak tevreden was dan over de meeste andere arbeidsvoorwaarden: 76 procent was (heel) tevreden met het salaris.

Mannen (78 procent) waren vaker tevreden met hun salaris dan vrouwen (73 procent), en naar leeftijd valt vooral op dat 25- tot 35-jarige werknemers met 70 procent minder vaak tevreden waren met het salaris dan zowel jongere als oudere werknemers.

Werknemers in de horeca waren in 2021 met 66 procent het minst vaak (heel) tevreden over hun salaris, in de zorg en de handel was 70 procent tevreden. Bij financiële instellingen (89 procent) en in het openbaar bestuur (84 procent) waren werknemers vaker (heel) tevreden met hun salaris.