Amerikaanse droneaanvallen hebben duizenden burgers gedood

De "New York Times" plaatst de Amerikaanse luchtoorlog in een nog kwader daglicht dan ze al stond. Volgens de krant is een aanzienlijk groter aantal burgers gedood door luchtaanvallen dan eerder werd gedacht. De reden: foute analyses, slechte beeldkwaliteit, overhaaste aanvallen

Volgens een bericht in de New York Times hebben de VS bij hun drone-oorlog in het Midden-Oosten verwoestende gevolgen voor de burgerbevolking uit onachtzaamheid aanvaard. De krant meldt dat een reeks vertrouwelijke regeringsdocumenten met meer dan 1300 meldingen van burgerslachtoffers het relaas van de regering over een oorlog met "precisieaanvallen" tegen jihadisten weerlegt. Volgens de documenten werden de luchtaanvallen gekenmerkt door fouten en duizenden burgerslachtoffers.

"De Amerikaanse luchtoorlog werd gekenmerkt door gebrekkige informatie, overhaaste en onnauwkeurige raketlanceringen en de dood van duizenden burgers, waaronder veel kinderen," zo meldt de krant. Beloften van transparantie uit de tijd van Barack Obama, die de eerste president van de VS was die voorstander was van drone-aanvallen om het leven van Amerikaanse soldaten te sparen, zijn vervangen door "niet inzichtelijk en zonder consequenties", aldus het artikel. "In geen enkel rapport werd geconcludeerd dat er sprake was van wangedrag."

In vijf jaar tijd heeft het Amerikaanse leger meer dan 50.000 luchtaanvallen uitgevoerd in drie landen Syrië, Afghanistan en Irak. Het leger heeft toegegeven dat het sinds 2014 per ongeluk 1417 burgers heeft gedood bij luchtaanvallen in Syrië en Irak. In Afghanistan is het officiële cijfer 188 burgerslachtoffers sinds 2018. Uit het onderzoek van de krant bleek echter dat de door het Pentagon toegegeven cijfers "aanzienlijk onderschat" zijn.

Slecht uitgevoerde verkenningen
Volgens de krant zaten de Amerikaanse strijdkrachten er vaak naast bij het inschatten van de doelen van de luchtaanvallen. Mensen die naar een gebombardeerde plek renden werden gezien als strijders van de Islamitische Staat groep, niet als mogelijke hulpverleners. "Gewone motorrijders" werden geïdentificeerd als rijdend "in formatie", wat werd geïnterpreteerd als een "teken" van een op handen zijnde aanval.

Volgens de documenten van het Pentagon maakten verkeerde inschattingen slechts vier procent uit van de gevallen waarbij burgerslachtoffers vielen. Uit het veldonderzoek van de Times blijkt echter dat bij 17% van de onderzochte incidenten fouten zijn gemaakt, en dat bijna een derde van de doden en gewonden onder de burgerbevolking daaraan te wijten zijn.

Ook speelde culturele onwetendheid speelde een rol. Zo oordeelde het Amerikaanse leger dat er "geen burgers" aanwezig waren in een huis dat zij observeerden op een dag tijdens de Ramadan, ook al sliepen verscheidene gezinnen daar overdag om zich tegen de hitte te beschermen.

Slechte beeldkwaliteit of een te korte onderzoeksperiode hebben ook bijgedragen tot het maken van verkeerde inschattingen bij het verifiëren van meldingen van burgerslachtoffers. Van de 1311 gevallen die door de New York Times zijn onderzocht, werden er slechts 216 door het Pentagon "geloofwaardig" bevonden. Meldingen van burgerslachtoffers werden verworpen omdat op de video's geen lichamen in het puin te zien waren of omdat de duur van de opnamen niet lang genoeg was om duidelijke conclusies te trekken.

Een woordvoerder van het Centrale Commando vertelde de krant dat "zelfs met de beste technologie ter wereld fouten gebeuren, of het nu komt door verkeerde informatie of een verkeerde interpretatie van de beschikbare informatie". Het leger deed "al het mogelijke om schade te voorkomen" en onderzoekt elke "geloofwaardige" zaak. "Wij betreuren elk verlies van een onschuldig leven".