VN rapport: honger en ondervoeding zijn sterk gestegen tijdens pandemie

Volgens de Verenigde Naties is het aantal hongerige mensen op de wereld in het Corona-jaar 2020 fors gestegen. Volgens deze gegevens waren tot 811 miljoen mensen wereldwijd ondervoed - iets minder dan een tiende van de wereldbevolking.

Volgens een VN-rapport is de 'honger' in het jaar van de coronapandemie in 2020 wereldwijd flink toegenomen. Naar schatting waren het afgelopen jaar tussen de 720 en 811 miljoen mensen ondervoed. Dit verhoogde het percentage tot iets minder dan tien procent van de wereldbevolking, zo blijkt uit het World Food Report.

Dat zijn er 70 tot 161 miljoen meer dan in 2019, stellen experts van de Wereldvoedselorganisatie FAO in het rapport. Binnen een jaar was dat een stijging van zo'n 1,5 procentpunt. Dit was beduidend hoger dan de waarden van het voorgaande jaar, die tussen 0,1 en 0,2 procentpunt lagen.

Ondervoeding in Afrika is twee keer zo hoog als in de rest van de wereld
De sterkste stijging van het aantal hongerige mensen deed zich dan ook voor in Afrika. Het percentage ondervoeding was er 21 procent, meer dan twee keer zo hoog als in elke andere regio van de wereld.

Wereldwijd hadden volgens het rapport 2,3 miljard mensen, 30 procent van de bevolking, het hele jaar door geen toegang tot adequate voeding. Dit aantal is in 2020 evenveel gestegen als in de vijf voorgaande jaren tesamen.

Vrouwen zijn vaker de dupe van ondervoeding dan mannen. Meer dan 149 miljoen peuters onder de vijf jaar hadden een groeiachterstand en waren te klein voor hun leeftijd; meer dan 45 miljoen kinderen waren te mager. Aan de andere kant hadden bijna 39 miljoen kinderen overgewicht. Volgens de informatie konden drie miljard volwassenen en kinderen zich om financiële redenen geen gezonde voeding veroorloven.

Pandemie is de oorzaak voor toenemende honger
De experts schreven de stijging grotendeels toe aan de gevolgen van de Corona-crisis, waarvan de effecten nog nader onderzocht zouden moeten worden, benadrukten ze. Volgens de informatie veroorzaakte de pandemie in veel delen van de wereld "wrede recessies" en maakte het moeilijker om aan voedsel te komen.

Bovendien legt de pandemie feilloos de zwakke punten in de voedselsystemen bloot die de levens en het levensonderhoud van mensen over de hele wereld bedreigen, aldus het rapport.

Volgens de huidige voorspellingen kan het doel van de internationale gemeenschap om de honger in 2030 te stoppen alleen worden bereikt met "enorme inspanningen". Het vereist drastische maatregelen om de ongelijkheden in de toegang tot voedsel weg te werken.