Minister Van Engelshoven wil seksuele geaardheid en etnische achtergrond registreren

De VVD roept minister Van Engelshoven (D66) van Onderwijs Cultuur en Wetenschap op om haar betuttelracisme te staken. De partij wordt hierin gesteund door CDA, PVV en SGP. 

Aanleiding is haar Nationaal Actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Daarin zijn streefcijfers verwerkt om meer vrouwen en mensen met niet-westerse afkomst op belangrijke posities in het hoger onderwijs te krijgen. De minister is van mening dat het daaraan schort. 

Hoe de huidige status is weet de minister echter niet. Hogescholen en universiteiten registeren van hun medewerkers namelijk niet de seksuele geaardheid of de etnische achtergrond. In haar actieplan schrijft ze dan ook dat er een nulmeting gedaan moet worden om te bekijken wat de huidige stand van zaken is. 

VVD-Kamerlid Dennis Wiersma vind dat de minister zich schuldig maakt aan 'betuttelracisme'. De minister blijft echter bij haar plan en geeft aan: "Activisme is nodig om Nederland divers te maken." Dinsdag wordt het VVD voorstel tegen turven in stemming gebracht.