Selectie Dode Zee-rollen nep

Het 'Museum of the Bible' in de Verenigde Staten is eindelijk overtuigd dat hun collectie Dode Zee-rollen nep is. Na jarenlang minutieus onderzoek kan het museum in Washington D.C. niets anders dan verklaren dat de bewijzen overduidelijk zijn.


Stuk Dode Zee-rol in Washington D.C. (Foto: Jeffrey Markowitz/Sygma via Getty Images)

"Na een zorgvuldige analyse van alle wetenschappelijke analyses, is het duidelijk dat geen van de tekstfragmenten in de Dode Zee-rolcollectie van het Museum of the Bible authentiek is", aldus Colette Loll, oprichter en directeur van Art Fraud Insights, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in onderzoek naar kunstvervalsingen en fraude met cultureel erfgoed.

"Bovendien vertonen ze allemaal kenmerken die suggereren dat het opzettelijke vervalsingen zijn, die in de twintigste eeuw zijn gemaakt met de bedoeling authentieke Dode Zee-rolfragmenten voor te stellen."

De onderzoekers onderzochten zestien fragmenten, waarvan werd aangenomen dat ze deel uitmaakten van de beroemde rollen en analyseerden ze met traditionele en 3D-microscopie om tot een conclusie te komen.

Een subset van de rollen werd geanalyseerd aan de hand van hun elementaire en moleculaire profielen, met behulp van een aantal gespecialiseerde technieken, waaronder infraroodspectroscopie, röntgenfluorescentie, elektronenmicroscopie en röntgenanalyse.

De artefacten in het museum te Washington blijken van eeuwenoud leer gemaakt te zijn en zijn ooit gekocht door miljardair Steve Green, voorzitter van het Museum of the Bible. Hij schonk ze in 2017 aan het museum. In 2018 bevestigde het museum al dat vijf van de zestien rollen nep bleken te zijn.

De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan negenhonderd documenten, inclusief ruim tweehonderd handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach (of het Oude Testament). De meesten zijn op perkament geschreven.