Stint komt voorlopig niet terug op de weg

Op 16 september is er een ongeval gebeurd in Oss waarbij 4 mensen omgekomen zijn. Naar aanleiding hiervan heeft TNO een veiligheidsanalyse uitgevoerd. De utikomst hiervan is dat de Stint absoluut niet veilig is. Dat blijkt uit de brief die Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, op basis van de rapporten van TNO

Van Nieuwenhuizen: "Op basis van het rapport van TNO stel ik vast dat de eerdere twijfels over de veiligheid van de Stint in dit rapport worden bevestigd. Daarom ben ik dan ook voornemens over te gaan tot een intrekking van het aanwijzingsbesluit van de Stint."

Volgens TNO is het mogelijk om de Stint veilig te krijgen, maar daarvoor zijn er wel diverse aanpassingen nodig. Zo moet bijvoorbeeld de rem worden aangepast. Ook zou er een stoel moeten worden geplaatst zodat de bestuurder stabieler op het voertuig plaats kan nemen. 

De minister is van plan om het aanwijzingsbesluit voor de Stint in te trekken, wat zoveel inhoudt dat, wanneer de aanpassingen zijn toegepast, de Stint opnieuw beoordeeld zal moeten worden of deze toegelaten mag worden op de openbare weg. Van Nieuwenhuizen: "Ik besef dat de Stint voor met name de kinderopvangbranche, maar ook bijvoorbeeld voor de postsector in een behoefte voorziet. De veiligheid van de bestuurder, passagiers en medeweggebruikers staat voor mij echter voorop."

Update 12:43 uur
Kijk hieronder de persconferentie terug: