Europese Commissie stelt: 'Timmermans mag geen twee petten op'

Auke Zijlstra, parlementariër voor de PVV bij het Europees Parlement, heeft aan de Europese Commissie vragen gesteld over het aanblijven van Frans Timmermans als vicevoorzitter van de Europese Commissie tijdens zijn lijsttrekkerschap voor de PvdA voor het Europees Parlement. De eigen gedragsregels van de Europese Commissie (Code of Conduct) verbieden immers dat een lid van de Europese Commissie een rol speelt in een verkiezingscampagne zonder dat hij daarvoor onbetaald verlof heeft gekregen van de voorzitter.

PVV-Europarlementariër Auke Zijlstra: “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat Frans Timmermans, tegen de regels in, zijn salaris als Commissaris blijft opstrijken terwijl hij campagne voert voor de PvdA?“ Volgens Zijlstra lijkt het erop dat Frans Timmermans het lijsttrekkerschap van de PvdA op zich heeft genomen zonder dat hij onbetaald verlof heeft opgenomen voor zijn functie van vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Als hij beide rollen combineert zou het vermoeden van belangenverstrengeling kunnen ontstaan. Door het opstellen van interne gedragsregels, een Code of Conduct, verbiedt de Europese Commissie daarom om campagne te voeren in de hoedanigheid van Commissaris. Met zijn vragen aan de Commissie wil Zijlstra nagaan of Timmermans inderdaad onbetaald verlof heeft opgenomen.

De vragen luiden als volgt: 

  • Wanneer precies heeft Commissaris Timmermans, conform the Code of Conduct, aan de voorzitter om onbetaald verlof gevraagd om, gedurende de campagne voor de PvdA, te kunnen aanblijven als Commissaris?
  • Welke consequenties heeft het voor Commissaris Timmermans als hij, in zijn functie van Commissaris zonder tijdig toegekend verlof, politieke uitspraken doet in zijn rol als lijsttrekker van de PvdA? 
  • Wie heeft de voorzitter van de Europese Commissie, gedurende het onbetaald verlof van Commissaris Timmermans, aangewezen als vervanger van de vice-voorzitter en wanneer heeft hij dat precies gedaan?