Politie: 'Hierom gaan we in cassatie'

De politie wil dat de hoogste rechter zich buigt over de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag dat de politie de overlijdens- en letselschade moet vergoeden die Tristan van der V. in 2011 aanrichtte in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Vandaag wordt daarom cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Nabestaanden en slachtoffers vinden dat de politie aansprakelijk is voor hun schade door in 2008 een wapenvergunning te verlenen aan Tristan van der V. Hij schoot op 9 april 2011 in de Ridderhof zes mensen dood en verwondde er zestien. Na zijn daad sloeg Van der V. de hand aan zichzelf.

In maart van dit jaar kregen de eisers deels gelijk. Omdat bij de beslissing van de politie om Van der V. in 2008 een vuurwapenvergunning te verlenen niet alle beschikbare informatie is meegewogen, oordeelde het Hof dat de politie aansprakelijk is voor het vuurwapengebruik door Tristan van der V. in 2011en de gevolgen daarvan. Het Hof vindt dat de politie de letsel- en overlijdensschade moet vergoeden.

Verantwoordelijkheid
De politie wil op geen enkele manier voorbij gaan aan het leed dat Van der V heeft aangericht en heeft begrip voor de wens om geleden schade te verhalen. Verder erkent de politie dat de vergunning mogelijk niet was verleend als alle informatie was meegewogen. Tegelijkertijd vindt de politie dat zij niet aansprakelijk is voor de daden van Van der V. en de schade die hij heeft veroorzaakt.

De politie onderschrijft dat zij een zeer grote verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om het verlenen en verlengen van vuurwapenverloven. Maar anders dan het Hof vindt de politie dat het stelsel van vergunningverlening is bedoeld om het bezit van legale vuurwapens te beheersen en dat met dit stelsel niet (volledig) kan worden voorkomen dat een verlofhouder zijn wapen misbruikt en op die manier overlijden en/of letsel veroorzaakt.

De politie wil dat de Hoge Raad hierover duidelijk schept

Onvoldoende gemotiveerd
Het korps gaat ook in cassatie, omdat zij het arrest van het Hof op een aantal punten onvoldoende gemotiveerd vindt. Daarnaast bevat de uitspraak in de ogen van de politie tegenstrijdigheden.

De politie wil ook dat de Hoge Raad zich over de uitspraak van het Hof buigt, omdat deze verstrekkende gevolgen kan hebben. Deze uitspraak leidt ertoe dat de politie en mogelijk ook andere overheden een groot risico lopen bij het verlenen van vergunningen. Het gevolg zou kunnen zijn dat de politie en andere overheden in de toekomt anders omgaan met vergunningaanvragen.

Op de hoogte
De in deze rechtszaak betrokken slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van de gebeurtenissen in 2011 in De Ridderhof zijn via hun advocaat van het besluit van de politie op de hoogte gesteld.

Politie: 'Hierom gaan we in cassatie' (Foto: stockfoto Politie.nl)
Politie: 'Hierom gaan we in cassatie' (Foto: stockfoto Politie.nl)