Criminaliteit veel hoger dan gedacht

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt ten onrechte goede sier dat de criminaliteit in ons land daalt, terwijl het weet dat de werkelijke misdaadcijfers hoger liggen. Er moet opnieuw en onafhankelijk onderzoek gedaan worden naar criminaliteitscijfers in Nederland. Dat zeggen onder meer de vakbonden FNV en CNV. Mensen zouden nauwelijks de moeite nemen om aangifte te doen.

"Veel mensen zijn cynisch geworden, ze doen geen aangifte omdat er vervolgens toch niets mee gebeurt", zegt FNV-bestuurder Yntse Koenen. "Begrijpelijk" noemt hij dat "aangezien regeringen achtereen zwaar hebben bezuinigd op de hele strafrechtketen".

De vakbonden vinden dat de Algemene Rekenkamer het nieuwe onderzoek moet uitvoeren, omdat de betrouwbaarheid van wetenschapsorganisatie WODC - die eerder onderzoek deed naar onder meer de criminaliteitscijfers - ter discussie staat. Zij vragen de Kamercommissie Justitie en Veiligheid in een petitie, die dinsdag wordt aangeboden namens de vakbonden en 32 ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), opdracht te geven voor een onafhankelijk onderzoek naar de criminaliteitscijfers.

Uit vorig jaar door het WODC gepubliceerde cijfers blijkt dat in 2016 minder misdrijven geregistreerd werden en minder verdachten zijn aangehouden dan in 2015. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nationale Politie publiceerde vorige week vergelijkbare cijfers. Het gaat hier echter om geregistreerde misdrijven, dus waarvan aangifte is gedaan.

Koenen noemt deze cijfers "het topje van de ijsberg". De werkelijke criminaliteitscijfers liggen volgens hem veel hoger maar worden niet geregistreerd. Dit zorgt er volgens de bestuurder voor dat beleid wordt gemaakt op basis van onbetrouwbare cijfers.