Ruim 400.000 referendumaanvragen naar Kiesraad

De initiatiefnemers van het referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten leveren maandagmorgen de laatste steunbetuigingen voor de stembusgang in. In totaal hebben 407.582 mensen hun handtekening gezet, aldus de vijf Amsterdamse studenten die het referendum hebben voorgesteld.

Ze brengen de laatste dozen met formulieren naar het kantoor van de Kiesraad in Heerlen. Die gaat de aanvragen tellen en steekproefsgewijs controleren of ze geldig zijn. Om een raadgevend referendum te organiseren zijn 300.000 goedgekeurde aanvragen nodig.

De aanvragers spreken van 'de Sleepwet', omdat de wet het mogelijk maakt om bij het volgen van verdachten ook de communicatie van onschuldige burgers af te tappen. Volgens de regering zijn er genoeg waarborgen ingebouwd om misbruik van die gegevens te voorkomen. Diverse instanties, waaronder de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak, hebben zich kritisch uitgelaten over de wet. De kans is groot dat dit raadgevend referendum het laatste wordt. Zowel de partijen die de nieuwe regering vormen als enkele oppositiepartijen willen het referendum afschaffen.

De Kiesraad
De Kiesraad maakt op woensdag 1 november 2017 in een openbare zitting bekend of een referendum plaatsvindt over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De openbare zitting wordt gehouden op woensdag 1 november en begint om 10.00 uur, in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. De zitting is via de website van Nieuwspoort te volgen via een livestream. Na afloop van de zitting worden de uitslag en het proces-verbaal van de zitting gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

De Kiesraad maakt in de zitting bekend hoeveel verzoeken in totaal zijn ingediend en hoeveel hiervan geldig en ongeldig waren. De geldigheid is beoordeeld aan de hand van de steekproef, die is beschreven in het Besluit raadgevend referendum.

Ruim 400.000 referendumaanvragen naar Kiesraad
Ruim 400.000 referendumaanvragen naar Kiesraad (Foto: ANP)