Kamer: Bindend referendum komt er niet

De Tweede Kamer spreekt opnieuw over het bindend referendum. De initiatiefwet die dit mogelijk moest gaan maken, is inmiddels kansloos. PvdA, D66 en GroenLinks hebben hun handen ervan afgetrokken.

De SP verdedigt het bindend referendum woensdag wel. Kamerlid Ronald van Raak van de SP: "Dit is voor het eerst in tweehonderd jaar parlementaire geschiedenis dat partijen een aangenomen wet niet meer willen verdedigen, maar in een diepe lade willen stoppen".

Het voorstel is al eerder door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Voor een bindend referendum moet de Grondwet worden gewijzigd. Daarom moet het een tweede keer door beide Kamers met een tweederdemeerderheid.

Kloof
Volgens Van Raak laat het verlies van steun de kloof zien "tussen kiezers die meer inspraak willen en Kamerleden die de stem van burgers buiten de deur willen houden". Van Raak denkt overigens dat het niet het einde is ",maar een nieuw begin van de discussie over het referendum".

Nederland kent al een raadgevend referendum. Aan de formatietafel is door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook over het voortbestaan hiervan gesproken. Politiek Den Haag was allesbehalve gelukkig met de uitkomsten van het Oekraïne-referendum in 2016.

Kamer praat over verloren bindend referendum
Kamer praat over verloren bindend referendum (Foto: ANP)