Overlastgevende asielzoekers naar Amsterdam

Overlastgevende asielzoekers kunnen naar verwachting dit najaar terecht in een speciale opvang in Amsterdam. Het gaat om een zogenoemde Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de komst van deze locatie in Amsterdam-West, in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting. In deze speciale opvang geldt een strenger regime voor maximaal vijftig overlastgevende asielzoekers. Door deze groep apart te zetten, wordt het veiliger voor bewoners, personeel en omwonenden van reguliere asielzoekerscentra. Mensen die in aanmerking komen voor de EBTL zijn asielzoekers die bijvoorbeeld homoseksuelen discrimineren, agressief zijn, zich niet aan de huisregels houden, intimideren of zich schuldig maken aan vernieling.

Burgemeester Eberhard van der Laan benadrukt in een brief aan de gemeenteraad dat het niet gaat om personen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Het is volgens hem ook geen detentievoorziening, dus er komen geen asielzoekers te zitten die veroordeeld zijn voor een misdrijf. De gemeente en politie zetten extra mensen in om de overlast in de directe omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Het COA wil twee of drie van dit soort opvangplekken openen. Amsterdam krijgt de eerste, die in september of oktober moet openen en twee jaar blijft.

Overlastgevende asielzoekers naar Amsterdam
Overlastgevende asielzoekers naar Amsterdam (Foto: ANP)